LAT | ENG
Trešdiena, 2022.gada 10. augusts
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

Publikācijas un dokumenti

.

Projekta pārskats (Layman’s Report) ”Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma Latvijai”

Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā

NATURA 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018–2030

Pārskati par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijā, Eiropā, pasaulē

Semināru prezentācijas

 
 
 
Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā
 
Zemāk rodami NAT-PROGRAMME projekta ekspertu sagatavotie dokumenti - ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.
ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas izdotas  2017. gadā. 
 

    

 Uz augšu 
 
 
 
NATURA2000 TERITORIJU NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PROGRAMMA 2018–2030
 
 
Uz augšu 
 
 
PĀRSKATI PAR BIOTOPU ATJAUNOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PIEREDZI LATVIJĀ, EIROPĀ, PASAULĒ
 
Uz augšu 
 
SEMINĀRU PREZENTĀCIJAS
 
08.12.2017     Seminārs "Projekta "NAT-PROGRAMME" noslēguma seminārs", Rīga
14.06.2017     Seminārs "Dabas vērtības, to aizsardzības un apsaimniekošana Engures novada piekrastē",Engure
01.11.2016     Seminārs "Projekta uzraudzības grupas sanāksme",Rīga
02.10.2016     Seminārs "Gudri apsaimniekoti biotopi Rīgas reģiona piekrastes attīstībai",Rīga
03.08.2016     Seminārs "Par ūdeņu aizsardzību un ūdensteču uzturēšanu",Rīga
12.07.2016     Seminārs ""Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" ieviešanas līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas". Bebrene
11.07.2016     Seminārs ""Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" ieviešanas līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas". Ķemeri
15.04.2016.    Seminārs "Gudri apsaimniekoti biotopi Kurzemes piekrastes attībai". Ziemupe 
26.01.2016.    Seminārs "Meža biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs". Ādaži 
15.01.2016.    Seminārs "Piekrastes biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs".Rīga  
05.01.2016.    Seminārs "Saldūdeņu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs". Rīga
29.10.2015.    Seminārs "Dabisko zālāju biotopu darba grupas sanāksme", Ķemeri
05.08.2015.    Seminārs "Dabas vērtības osu  mežos", Andrupene
13.05.2015.    Seminārs "Ūdenstilpju apsaimniekošanas pieredze Latgalē: mērķi un vadlīnijas", Daugavpils
03.02.2015.    Seminārs " Apsaimniekošanas un aizsardzības aspekti bezmugurkaulnieku daudzveidības saglabāšanai", Rīga
17.12.2014.    Seminārs  "ES zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas putnu daudzveidības saglabāšanai"
14.12.2014.    Seminārs  "Traucējumu loma meža attīstībā"
28.03.2014.    Seminārs "Atsegumu un alu aizsardzība un apsaimniekošana: mērķi un vadlīnijas", Sigulda 
05.02.2014.    Starptautiskā mitrāju diena. Seminārs "Ūdens saskarsme". Rīga
13.12.2013.    Seminārs "Dabisko zālāju apsaimniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas".Sigulda
05.12.2013.    ES nozīmes purvu biotopu apsaimniekošana: ceļā uz vadlīniju izstrādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.11.2013.    Seminārs par Eiropas īpaši aizsargajamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.-26.09.2013.     Seminar "Restoration of mire habitats in Boreal Biogeographical Region", Soomaa (Vanaõue), Estonia
06.09.2013.    Meža biotopu ekspertu 2. sanāksme Grundzāles pagasta "Purgaiļos"
04.09.2013.    Konference „The Nordic-Baltic Wetlands Wetlands in a time of climate change – mitigation, re- silence and adaptation”,Ilulissat, Grenlande
19.04.2013.    Seminārs sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. Jelgava
17.04.2013.    Seminārs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru. Dviete
05.04.2013.    Seminārs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Kuldīga
04.04.2013.    Seminārs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rēzekne
05.02.2013.    Seminārs "ŪDENSRŪPE-2013". Latvijas Dabas muzejs
31.01.2013.    Projekta atklāšanas seminārs. Sigulda
 
Uz augšu  
 
08.12.2017. Seminārs "Projekta "NAT-PROGRAMME" noslēguma seminārs", Rīga
 
 Uz augšu 
 
16./17.08.2017. Seminārs "Eiropas Savienības aizsargājamo upju un ezeru biotopu apsaimniekošana Latvijā", Rāzna
 
 
 
14.06.2017. Seminārs "Dabas vērtības, to aizsardzība un apsaimniekošana Engures novada piekrastē", Engure
 
 Uz augšu 
 
01.11.2016. Seminārs "Projekta uzraudzības grupas sanāksme", Rīga
 
 Uz augšu 
 
02.10.2016. Seminārs "Gudri apsaimniekoti  biotopi Rīgas reģiona piekrastes attīstībai", Rīga
 
 Uz augšu 
 
03.08.2016. Seminārs "Par ūdeņu aizsardzību un ūdensteču uzturēšanu", Rīga
 
 Uz augšu 
 
11.07. ; 12.07.2016. Seminārs ""Bioloģiskās daudzveidības ieviešana zālājos" līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas", Ķemeri; Bebrene
 
 Uz augšu 
 
15.04.2016. Seminārs "Gudri apsaimniekoti  biotopi Kurzemes piekrastes attīstībai", Ziemupe 
 
 Uz augšu 
 
26.01.2016. Seminārs "Mežu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs", Ādaži 
 
 Uz augšu 
 
05.01.2016. Seminārs "Saldūdeņu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs", Rīga 
 
 Uz augšu 
 
29.10.2015. Seminārs "Dabisko zālāju darba grupas sanāksme", Ķemeri 
 
 Uz augšu 
 
05.08.2015. Seminārs "Dabas vērtības osu mežos", Andrupene
 
 Uz augšu 
 
13.05.2015. Seminārs "Ūdenstilpju apsaimniekošanas pieredze Latgalē: mērķi un vadlīnijas", Daugavpils 
 
 Uz augšu 
 
27.02.2015. Seminārs "Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātes un perspektīva", Rīga
 
 Uz augšu 
 
03.02.2015. Seminārs "Apsaimniekošanas un aizsardzības aspekti bezmugurkaulnieku daudzveidības saglabāšanai", Rīga
 
 Uz augšu 
 
04.12.2014. Traucējumu loma meža attīstībā 
 
 Uz augšu 
 
28.03.2014. Seminārs "Atsegumu un alu aizsardzība un apsaimniekošana: mērķi un vadlīnijas", Sigulda
 
 Uz augšu 
 
05.02.2014. Starptautiskā mitrāju diena. Seminārs "Ūdens saskarsme". 
 
 Uz augšu 
 
13.12.2013. Seminārs "Dabisko zālaju apsiamniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas"
 
 Uz augšu 
 
05.12.2013. ES nozīmes purvu biotopu apsaimniekošana: ceļā uz vadlīniju izstrādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
 Uz augšu 
 
13.11.2013. Seminārs par Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu. 
 
 Uz augšu 
 
24.-26.09.2013. Seminar "Restoration of mire habitats in Boreal Biogeographical Region", Soomaa (Vanaõue), Estonia 
 
 Uz augšu 
 
04.09.2013. Konference „The Nordic-Baltic Wetlands Wetlands in a time of climate change – mitigation, re- silence and adaptation”, Ilulissat, Grenlande.
 
 Uz augšu 
 
06.09.2013. Meža biotopu ekspertu 2. sanāksme Grundzāles pagasta "Purgaiļos":
 
 Uz augšu 
 
19.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. Jelgava. 
 
 Uz augšu 
 
17.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru. Dviete. 
 
 Uz augšu 
 
05.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Kuldīga.
 
 Uz augšu 
 
04.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rēzekne. 
 
 Uz augšu 
 
05.02.2013. Seminārs "ŪDENSRŪPE-2013". Latvijas Dabas muzejs. 
 
 Uz augšu 
 
31.01.2013 Projekta atklāšanas seminārs. Sigulda. 
 
 Uz augšu 
 


Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.