Projekta notikumi

2015-04-07
Projekts „Nat Programme” par savu pieredzi un īstenojamajiem pilnveidojumiem Briseles sanāksmē
Šā gada marta beigās, Briselē, notika LIFE projektu pieredzes konsolidācijas sanāksme (Platform Meeting), kurā piedalījās projekta "Nat Programme" vadītājs Juris Jātnieks un koordinatore Ērika Kļaviņa. Līdz ar organizatoriem - EK Vides ģenerāldirektorāta Life nodaļas vadību: Angelo Salsi, Przemyslav Oginski; Latvijas Life projektu pārraudzības ekspertiem Rosemarie Hingsammer (EK) un Rolandu Ratfelderu (NEEMO) -piedalījās Latvijas VARAM un citu dalībvalstu vides institūciju un projektu pārstāvji.
 
Par projekta „Nat Programme” pieredzi Nacionālās Dabas aizsardzības programmas izstrādē, ziņoja J.Jātnieks ar vienu no, 24. marta semināra, 4 principiālajām prezentācijām, kurām sekoja Angelo Salsi (DG ENV LIFE nodaļas vadītājs) moderēta diskusija ar citu ES dalībvalstu pārstāvju iesaistīšanos.
Sanāksme pierādīja, ka Latvijas Dabas aizsardzībai nepieciešamo pasākumu finansējuma piesaistē notiek darbs ar 10 gadu perspektīvu, plānojot rīcību pēctecību periodam līdz 2025.gadam. EK pārstāvji atzina, ka Latvija ir labs Eiropas mēroga piemērs, kur Dabas aizsardzības plānošanas dokumenti sasaistīti ar dalībvalsts Nacionālo rīcības programmu 1014. – 2020.gadam. Ir gūta pārliecība, ka VARAM un DAP ar projektu „Nat Programme” iet pareizo ceļu – turpinot PAF (Prioritised Action Frameworks for Natura 2000) detalizāciju, izvirzot prioritātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai valstī un atsevišķi katrā Natura 2000 teritorijā. Sanāksmē rastas idejas Nacionālās Dabas aizsardzības programmas strukturālai pilnveidošanai „Nat Programme” projekta ietvaros.
 
Viena no 4 semināra sesijām tika veltīta sabiedrības dabas izpratnes veicināšanai.
Apzinot ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un neatliekamās darbības, kas nepieciešamas atsevišķu biotopu pastāvēšanai, jāņem vērā - būs nepieciešami un tiks plānoti plašā sabiedrībā ne vienmēr izprasti pasākumi. Tāpēc vairāk uzmanības jāpievērš sabiedrības vides izpratnei - skaidrojot sugu ekoloģiskās mijiedarbības procesus ekosistēmās. Savādāk, tādiem dabas daudzveidību revitalizējošiem un dabiskos traucējumus imitējošiem pasākumiem, kā; kontrolētai dedzināšanai (zālājos, silos, niedrājos) un hidroloģiskā režīma atjaunošanai, var pietrūkt sabiedrības atbalsta un izpratnes.
 
Projekts „NAT PROGRAMME” ir EK LIFE+ programmas finansēts, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenots projekts, kura mērķis ir izstrādāt Nacionālo Dabas aizsardzības programmu un Īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas NATURA 2000 teritorijās. Projekta „NAT PROGRAMME” norises laiks ir 2012. gada decembris – 2017. gada februāris.
 
Plašāka informācija par projektu šeit.
 Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.