Projekta notikumi

2015-01-05
Putniem nozīmīgo pļavu un ganību apsaimniekošana

2014. gada 17. decembrī notika zālāju darba grupas ietvaros organizētais seminārs "ES zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas putnu daudzveidības saglabāšanai". Semināra mērķis bija apspriest dabisko zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju saturu saistībā ar putniem nozīmīgu zālāju apsaimniekošanu un aizsardzību, veicinot diskusiju dabisko zālāju apsaimniekotāju un putnu pētnieku, kā arī citu dabas aizsardzības nozares ekspertu vidū.
 
Tā kā seminārs bija tematiski šaurs – veltīts zālāju putniem ar mērķi raisīt diskusiju putnu speciālistu vidū, seminārā dalībnieku skaits bija ierobežots līdz 30 dalībniekiem. Tomēr jāatzīmē, ka interesi par semināru izrādīja tikai desmit ornitologi, kas liecina, ka zālāju putnu grupa nav pati populārākā Latvijas ornitologu vidū. Kopumā seminārā piedalījās 30 interesenti no 14 organizācijām. 
 
Semināra atklāšanā zālāju eksperte Solvita Rūsiņa iepazīstināja ar projekta līdz šim paveiktajiem darbiem zālāju biotopu grupā. Anita Namatēva no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) iepazīstināja ar putniem nozīmīgo bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) inventarizācijas rezultātiem 2013. un 2014. gadā, ko DAP veica pēc Zemkopības ministrijas pasūtījuma. Pēc šī ziņojuma izvērsās plaša diskusija par BVZ noteikšanas metodiku, kritērijiem, un šo zālāju turpmāko aizsardzību, ņemot vērā, ka lielākā daļa šādu zālāju joprojām nav inventarizēti pēc jaunās, 2013. gadā izstrādātās BVZ inventarizācijas metodikas. Putnu BVZ kartēšana būtu jāparedz plānotajā visas Latvijas biotopu kartēšanā.
 
Semināra otrajā daļā Ainārs Auniņš (Latvijas Dabas fonds) iepazīstināja ar zālāju putnu aizsardzības stāvokli Latvijā, balstoties uz 2013. gada Putnu direktīvas 12.panta ziņojuma rezultātiem. Arī šī prezentācija raisīja plašu diskusiju gan par konkrētu putnu sugu aizsardības stāvokli un datu interpretāciju, gan par ziņojuma izmantošanu ekspertu slēdzienos. Semināra noslēdzošā bija A.Auniņa prezentācija ES Zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas putnu daudzveidības saglabāšanai. Prezentācija saturēja izsmeļošu informāciju par zālāju apsaimniekošanas veidiem putnu daudzveidības saglabāšanai, specifiskām dažādu putnu sugu prasībām pret vides apstākļiem zālājos. A.Auniņš ieskicēja būtiskākās problēmas, ar ko jāsaskaras, zālājus atjaunojot, lai tie būtu piemēroti daudzveidīgām zālāju putnu sabiedrībām.
 
Semināra dalībnieki bija ļoti ieinteresēti piedāvātajos tematos un izteica nožēlu, ka semināram ieplānotais laiks bija pārāk īss, lai izdiskutētu visus interesējošos jautājumus. Galvenās atziņas no semināra:
  1. nepieciešams turpināt diskusijas ar speciālistiem par zālāju putnu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijām, vēlams organizēt vēl vienu līdzīgas tematikas semināru ar iespēju plašākām diskusijām (tas varētu notikt 2015.gada pavasarī, kad zālāju darba grupas ietvaros plašākai apspriešanai tiks piedāvāti zālāju biotopiem iztrādāto apsaimniekošanas vadlīniju melnraksti);
  2. nepieciešams putnu BVZ inventarizācijas rezultātiem, metodikas jautājumiem un šo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta jautājumiem veltīts seminārs (tāds būtu organizējams DAP paspārnē);
  3. zālāju apsaimniekošanas jautājumi attiecībā uz zālāju putnu aizsardzību ir daudzšķautnaini, saistīti ne vien ar tiešiem apsaimniekošanas pasākumiem, bet arī ar ainavas kontekstu un citu lauksaimniecības un meža zemju apsaimniekošanu. Vadlīniju sakarā zālāju putniem svarīgāks faktors ir zālāju apsaimniekošanas veids - pļavas vai ganības, un nevis zālāju biotopu atšķirības.
 
Semināra prezentācijas:
 
Pasākuma fotogalerija skatāma šeit

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.