Projekta notikumi

2014-10-16
Osu mežu apsaimniekošanai veltīti pasākumi

Projekts NAT-PROGRAMME organizē divus osu mežu apsaimniekošanai veltītus pasākumus 2014. gada 16. un 17. oktobrī – diskusiju par šī retā biotopa apsaimniekošanas metodēm, kā arī osu meža atjaunošanai veltītu talku.

Aizsargājamais meža biotops „Skujkoku meži uz osveida reljefa formām” Latvijā atrodas vietās, kur uz osiem (glaciofluviāli grants un smilts vaļņi, grēdas, kas radušies ledāja kušanas rezultātā) izveidojušies gaiši priežu meži, kuru zemsedzē, pateicoties karbonātiskajam augsnes sastāvam, izveidojies īpatnējs augu sugu sastāvs. Iztrūkstot dabiskajiem traucējumiem (uguns ietekmei), šajos mežos uzkrājas nobiras, izveidojas biezs sūnu stāvs un notiek izmaiņas zemsedzes sugu sastāvā, kā arī veidojas biotopam neraksturīga egļu paauga un 2.stāvs.

16.oktobris. Diskusija par nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem osu mežos.
Diskusija notiks dabas liegumā „Grebļukalns”, kas atrodas Zilupes novada Pasienes pagastā. Teritorija dibināta priežu mežu uz osiem aizsardzībai, kas Latvijā un arī Eiropā ir rets biotops. Diemžēl liegumā veidojas blīvs egļu un krūmu aizaugums, un izzūd biotopam raksturīgās retās vaskulāro augu sugas. Lai apzinātu konkrētus ieteikumus šīs teritorijas apsaimniekošanai, diskutēsim par labākajām un piemērotākajām teritorijas apsaimniekošanas metodēm un iespējamiem risinājumiem.
 
17.oktobris. Praktiskais seminārs-talka Rāznas nacionālajā parkā.
Talkas laikā kopīgi veiksim sūnu un nobiru slāņa mazināšanu ar mehāniskiem rīkiem un roku darbu, kā arī diskutēsim par piemērotākajām osu mežu biotopu apsaimniekošanas metodēm un iespējamiem risinājumiem.
 
Osu mežos sastopamie retie augi


Meža silpurene, Pulsatilla patens

Foto: R.Indriķe

Asinssārtā gandrene Geranium sanguineum 

Foto: S.Ikauniece

Ruiša pūķgalve, Dracocephalum ruysciana

Foto: V.Kreile.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.