Projekta notikumi

2013-06-18
Notikušas apmācības par GPS uztvērēju izmantošanu attālinātai datu ieguvei.
 
Viens no projekta NAT-PROGRAMME ekspertu uzdevumiem ir veikt biotopu kartēšanu un eksperimentālus apsaimniekošanas darbus. Datu iegūšanas vajadzībām projektā ir iegādāti jaunākās paaudzes GPS uztvērēji ar programmatūru, kas ļauj efektīvi strādāt lauka apstākļos, kā arī sniedz iespēju maksimāli pielietot bezpapīra tehnoloģijas. Tuvojoties kartēšanas darbu uzsākšanai, projekta komanda organizēja apmācības darbam ar šīm tehnoloģijām.
 
Divos apmācību semināros jūnija vidū projekta NAT-PROGRAMME eksperti un Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) speciālisti apguva iemaņas darbam ar GPS uztvērējiem un uzzināja, kas ir nacionālās dabas datu bāzes "Ozola" mobilā daļa. Semināri norisinājās Ļaudonā un Ķemeros, kopumā pulcējot 34 dalībniekus. Projekta personāla apmācības ir viena no NAT-PROGRAMME aktivitātēm, kura tika realizēta, iesaistot arī Pārvaldes darbiniekus, tā veicinot gan komandas veidošanos, gan projekta ieviešanas ilgtspējību.
 
Praktiskā apmācību daļa ietvēra dažādu datu iegūšanu lauka apstākļos – gan punktveida objektu (koku), gan poligona/lauka atzīmēšanu (sugas atradne, biotopa apsaimniekotā platība). Apmācību dalībnieki uzzināja atbildes uz dažādiem praktiskas dabas jautajumiem, kā piemēram, to, ka GPS uztvērēju precizitāte mērāma 2 metru robežās un nepieciešams tikai interneta nodrošinājums, lai ar GPS uztvērējiem iegūtos datus sinhornizētu "Ozolā".
 
Iegūtās iemaņas tiks izmantotas gan projekta ekspertu, gan Pārvaldes darbinieku ikdienas darbā, papildinot „Ozola” datu slāņus, kas ir unikāli Latvijas mērogā, jo pašreiz nav nevienas datu bāzes, kas uzkrātu vienuviet visus dabas aizsardzības pasākumus, kas veikti Natura 2000 teritorijās biotopu un sugu aizsardzībai.
 
NAT-PROGRAMME projektā paredzēta Natura 2000 teritoriju aizsardzības pasākumu datu uzkrāšana digitālā veidā dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols". Lai apsaimniekošanas pasākumi tiktu metodiski novērtēti un tos varētu klasificēt, ir izstrādāts biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas klasifikators. Savukārt datu iegūšanas vajadzībām projektā tiks pielietoti apmācībās iepazītie GPS uztvērēji, kuru programmatūra veicina īpaši efektīvu darbu lauka apstākļos. Efektivitāti nodrošina tas, ka dažādi datu slāņi, kā orto-foto kartes, biotopu, sugu atradnes, u.c. no "Ozola" ir ielādējami GPS uztvērējos, un tos var izmantot, atrodoties dabā un atzīmējot, piemēram, pļavas, kurās izcirsti krūmi, atrasts dižkoks vai liela ligzda, vai konstatēta Eiropas nozīmes aizsargājama augu suga. Atgriežoties no apgaitas, ekspedīcijas vai pētījuma, atliek tikai pievienoties internetam un iegūtos datu slāņus augšupielādēt/sinhronizēt ar dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols" un veikt atbilstošus precizējumus un labojumus. Šis process – datu iegūšana lauka apstākļos un datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā tiek saukta par "Ozola" mobilo daļu, kas ļauj strādāt efektīvi un ilgtspējīgi, ja vien speciālisti ir apmācīti to darīt. Izmantojot šīs tehnoloģijas, turpmāk aktualitāti varētu zaudēt samērā apjomīgie darbi dažādu karšu drukāšanai un ņemšanai līdzi dabā. Tas svarīgi arī projekta finansētājiem - EK LIFE+ programmai, jo viena no šī finanšu instrumenta prioritātēm ir samazināt drukāto dokumentu apriti LIFE projektu ieviešanā. Galvenā piepūle jāveic informāciju tehnoloģiju un to piedāvāto iespēju apgūšanai.
 
 
Fotogalerija.    Apmācības par GPS uztvērēju izmantošanu attālinātai datu ieguvei
 
 
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.