Projekta notikumi

2014-06-10
Pasaules Vides dienu daudzinām ar praktiskiem darbiem Ventā un Riežupē
 
Lai ar labiem darbiem atzīmētu Pasaules Vides dienu 5. jūnijā, projekta NAT-PROGRAMME ūdens dzīvotņu eksperts Andris Urtāns organizēja talku pie Ventas rumbas Kuldīgā, kurā piedalījās gan vietējie iedzīvotāji, gan dabas speciālisti. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes un Vidzemes reģionālā administrācijas, Valsts Vides dienesta Liepājas reģionālās nodaļas, Kuldīgas novada domes darbinieki, Vides aizsardzības kluba, Kuldīgas un tās apkārtnes aktīvie cilvēki veica Ventas inovatīvu kopšanu un palu sanesto koku sagāzuma apdraudējuma likvidēšanu Riežupē.

Pasākums notika projekta NAT-PROGRAMME ietvaros. Projektā tiek veikti dažādu dzīvotņu – pļavu, purvu, mežu, jūras piekrastes un iekšzemes ūdeņu eksperimentāli apsaimniekošanas pasākumi. To mērķis ir rast labākos risinājumus dzīvotnēs esošo bioloģisko vērtību iespējami ilgtspējīgākai nodrošināšanai. Iegūtie rezultāti tiks iestrādāti topošajās dzīvotņu apsaimniekošanas vadlīnijās un izmantoti visā Latvijā.

Kā viens no šādiem nelieliem eksperimentāliem objektiem projektā izvēlēts arī posms lejpus Ventas rumbas. Šajā posmā atstraumēs izgulsnējas Ventas upes līdznestie ar augu barības vielām bagātinātie saneši, un rodas izcili labvēlīgi apstākļi piekrastes ūdensaugu attīstībai. Vienlaikus kritiski sarūk atklātā ūdens platības šajā upes daļā, un izzūd nozīmīgs caurceļotāju zivju spēku atgūšanai un nārstam piemērots straujteces posms ar bagātīgu ūdeņu bezmugurkaulnieku faunu. Par to katrs var pārliecināties, vasaras vidū dodoties pāri Kuldīgas vecajam ķieģeļu tiltam un zaļajā ūdensaugu sienā mēģinot vienlaikus saskatīt visas Eiropas platākā ūdenskrituma aprises. Projekta eksperti vēlas pārliecināties, cik lielā mērā regulāra un vairākkārtēja ūdensaugu izpļaušana to attīstības sākumstadijā efektivitātes ziņā ir salīdzināma ar citām metodēm. Piemēram, izmaksu ziņā daudz dārgāko teritorijas gultnes uzirdināšanu, izmantojot traktortehniku. Viens no šīs aktivitātes blakus mērķiem ir arī Ventas rumbas akcentēšana Kuldīgas ainavā.

Savukārt koku sagāzums Riežupē bija iznīcinājis iekaru tiltiņu un veicinājis ne tikai krastu izskalojumus un būtisku plūdu risku pieaugumu, bet vienlaikus radījis arī apgrūtinājumu cilvēku ikdienas gaitām. Sanesumi bija aprakuši un iznīcinājuši šajā teritorijā kādreiz bijušo Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo straujteces posmu. Rumbas pagasta Komunālajam dienestam ar tā ierobežotajiem resursiem sagāzuma apjoms bija kļuvis nepārvarams. Un ir patīkami, ka šīs kritiskās situācijas risināšanā spēja apvienoties gan vides speciālisti, gan vietējie iedzīvotāji.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.