Projekta notikumi

2014-04-20
NAT-PROGRAMME eksperti sagatavojuši indikatorus biotopu kvalitātes noteikšanai

Gandrīz katrs ir dzirdējis vārdu salikumu „aizsargājams biotops”, tomēr atbildes uz jautājumiem - kas tas īsti ir un kā izskatās - parasti paliek speciālistu jeb ekspertu ziņā. Tomēr bieži dabas aizsardzības jomā strādājošajiem, pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem, kuri nav mācījušies aizsargājamo biotopu noteikšanu, ir vēlme zināt un saprast, kāda ir konkrētā meža nogabala, purva vai vērtīgās pļavas ekoloģiskā kvalitāte un ko vajadzētu darīt, lai palielinātu tās bioloģisko vērtību.

Lai palīdzētu rast atbildes un saprast aizsargājamā biotopa kvalitāti, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta NAT-PROGRAMME ietvaros tiek gatavota biotopu kvalitātes indikatīvā vērtejuma atslēga jeb tabula, kurā soli pa solim, atbildot uz dažādiem jautājumiem par biotopu raksturojošiem parametriem, iespējams iegūt priekšstatu par tā kvalitāti un problēmām. Tā paredzēta dabas un vides aizsardzības darbiniekiem Dabas aizsardzības pārvaldē vai citās ar vides aizsardzību saistītās institūcijās, pašvaldībās vai citās organizācijās, kurās speciālistiem ikdienas darbā, gatavojot projektu pieteikumus vai ieviešot projektus, nepieciešams novērtēt aizsargājama biotopa kvalitāti. Protams, bez eksperta dalības un vērtējuma šajos gadījumos neiztikt, bet pirmo izvērtējumu biotopam un prognozi nepieciešamajiem darbiem attiecīgais speciālists varētu veikt jau pirms tam, izmantojot sagatavoto atslēgu. Tāpat to būs iespējams izmantot īpašuma apsaimniekošanas plānošanā vai biotopu ekoloģiskās vērtības provizoriskā novērtējumā dažādiem gadījumiem. 

Lai pārbaudītu, kā sagatavoto materiālu ir iespējams pielietot un vai nespeciālistiem tas ir viegli izprotams, tika lūgta Dabas aizsardzības pārvaldes kolēģu palīdzība aizsargājamu biotopu kvalitātes noteikšanā. Latgales administrācijas darbinieki izmēģināja purvaina meža un augstā purva biotopu kvalitātes novērtēšanu, atsvaidzinot arī zināšanas par šo biotopu pazīmēm un īpatnībām. Biotopu eksperte Anita Namatēva Teiču purvā stāstīja par purva veidošanos, īpaši pievēršot uzmanību ciņu-lāmu kompleksam. Vidzemes administrācijas darbinieki vērtēja staignāju mežu pie dabas izglītības centra „Vecupītes” Valmieras pusē, kā arī vecu skujkoku (boreālo) mežu.

Sagatavotos materiālus paredzēts pārrunāt arī biotopu darba grupu sanāksmēs, pēc tam publicējot un ievietojot mājas lapā, lai tos varētu izmantot visi interesenti.
 
Fotogalerija

 Latgales inspektori testē projekta izstrādāto biotopu stāvokļa noteikšanas "atslēgu"

Sagatavotie indikatīvā vērtējuma atslēgu darba varianti

 Zālāju biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 1,09 MB) 
 Augsto un pārejas purvu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 144 KB) 
 Kaļķainu zāļu purvu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 124 KB) 
 Avoksnāju un avotu purvu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 95 KB) 
 Mežu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 108 KB) 
 Iežu atsegumu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 94 KB) 
 Kāpu un iekšzemes kāpu biotopu indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 76 KB) 
 Pludmaļu biotopu indikatīvā vērtējuma atslēga (melnraksts) ( 71 KB) 


 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.