Projekta notikumi

2014-04-26
Notikusi 2. projekta uzraudzības grupas sanāksme
 
2014. gada 22. aprīlī notika 2. projekta uzraudzības grupas (PUG) sanāksme, kurā piedalījās 11 dalībnieki, pārstāvot piecas dažādas organizācijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, AS „Latvijas valsts meži”, Latvijas dabas fondu un Dabas aizsardzības pārvaldi.
 
Projekta vadītājs Juris Jātnieks PUG dalībniekiem sniedza pārskatu par projekta progresu 2013./2014. gadā un iepazīstināja ar vēl 2014. gadā veicamajiem uzdevumiem. Papildinot J.Jātnieka teikto, projekta koordinatore Ērika Kļaviņa izklāstīja projektā rīkoto biotopu grupu semināru lomu starpnozaru diskusiju veicināšanā, kas izraisīja atzinīgus komentārus un ieinteresētību no vairāku PUG dalībnieku puses. 
 
Kā nozīmīgākie projekta veikumi tika izcelti sekojošie projektā jau īstenotie pasākumi: 
 
• Izstrādāts Latvijas dabas aizsardzības nozares "Prioritāro rīcību plāns 2014.-2020.” (Priority Action Framework), kas ir stratēģisks pamats Nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrādei līdz 2016. gadam.
 Plašāk par Prioritāro rīcību plānu lasiet šeit: 
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/jaunakas_zinas1/41/ 
 
• Izstrādāta biotopu apsaimniekošanas vadlīniju struktūra.
 Jaunākā apsaimniekošanas vadlīniju struktūras versija pieejama šeit: 
http://nat-programme.daba.gov.lv/upload/File/Vadliniju_struktura_23-04-2014.doc
 
• Izveidota sistēma biotopu stāvokļa indikatīvai novērtēšanai, kas dos iespēju ikvienam dabā novērtēt biotopu stāvokli.
 Dažādu biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēgas pieejamas šeit:
 
• Biotopu grupu eksperti aktualizējuši Natura 2000 teritorijās veikto un plānoto biotehnisko pasākumu klasifikatoru, lai turpmāk visus biotopu saglabāšanas, kopšanas, atjaunošanas, pasākumus varētu aprakstīt un analizēt vienādi. Klasifikators integrēts nacionālajā dabas datu sistēmā «OZOLS».

Turpināti visu biotopu grupu ekspertu semināri, tikšanās un apspriedes. 2013. gada pavasarī notika «pirmais cikls» darba grupām, rudenī un 2014. gada pavasarī notika jau plašāk apmeklēti un informatīvi profesionālāki darba grupu semināri. (Plašāk par šiem semināriem lasiet katras biotopu grupas sadaļā, semināru prezentācijas pieejamas sadaļā "Publikācijas un dokumenti")

Veikta biotopu apsaimniekošanas eksperimentu plānošana un īstenošana (Plašāk par paveiktajiem biotopu apsaimniekošanas darbiem lasiet katras biotopu grupas sadaļā)

• Izveidota un visu 2014. gadu tiks papildināta Natura 2000 teritoriju biotopu stāvokļa vērtēšanas un apsaimniekošanas/aizsardzības prioritāšu noteikšanas datu tabula.

• Apkopoti pieejamie dati par Natura 2000 teritorijās un biotopos veiktajiem apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumiem, turpinās to ietekmes izvērtējums.
 
• Projekta pirmā atskaite pieņemta Eiropas Komisijā (EK) 31.05.2013. Projekta progresam un vadībai sniegts labs vērtējums.

 
J.Jātnieks sanāksmes laikā ieskicēja arī projektā paredzamos riskus un to iespējamos risinājumus, PUG dalībnieki nopietnus riskus nesaskatīja, projekta progress tika uzklausīts atzinīgi. Vairāku organizāciju pārstāvji sniedza vērtīgus komentārus un ieteikumus par biotopu stāvokļa indikatīvās vērtēšanas tabulām un izteica interesi piedalīties turpmākajos indikatoru tabulas testēšanas pasākumos.
 
 
Fotogalerija

 Projekta uzraudzības grupas sanāksme 2014

 
Projekta vadītāja Jura Jātnieka prezentācija 

 Juris Jātnieks. Pārskats par projekta NAT-PROGRAMME darbību 2013./2014. gadā


Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.