Projekta notikumi

2014-04-30
Semināros skaidro, kā apsaimniekot zālājus dabai draudzīgā veidā
 
Projekta NAT-PROGRAMME zālāju biotopu eksperte Solvita Rūsiņa piedalījusies trijos Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizētos semināros zemniekiem, kā arī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju organizējusi atsevišķu semināru Rucavas novada zemniekiem.
 
Šajos semināros zālāju eksperti tikās ar zemniekiem, lai stāstītu par ES nozīmes zālāju biotopu (bioloģiski vērtīgo zālāju) līdzšinējo apsaimniekošanu Lauku attīstības programmas pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” ietvaros, diskutētu par pareizākajām apsaimniekošanas metodēm, kā arī skaidrotu, kā tādas apsaimniekošanas prakses kā vēlā pļaušanas un zāles smalcināšana negatīvi ietekmē augu sugu daudzveidību zālājā.
 
Zemnieki iepazinās arī ar projektā sagatavoto zālāju aptaujas anketu (plašāk par anketu lasiet šeit). Aptaujā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, jo aptaujā ir ne vien sadaļa par zālāju apsaimniekošanas pieredzi, bet arī vispārīgāki jautājumi par dabas vērtībām un attieksmi pret tām.
 
Seminārā Rucavā pasākuma otrajā daļā notika izbrauciens uz Sventājas ieleju, lai dabā diskutētu un vērtētu zālāju botānisko daudzveidību un tai nepieciešamo apsaimniekošanu. Šajā seminārā ar ziņojumu piedalījās arī NAT-PROGRAMME piekrastes biotopu eksperte Brigita Laime, stāstot zemniekiem par dabas lieguma Sventājas upes ieleja dabas vērtībām un to aizsardzību. 
 
                    
 Rucavas seminārā - izbraucienā uz Sventājas upes ieleju        
  
Pateicamies LLKC filiāļu vadītājiem un lauku konsultantiem, kuri palīdzēja anketas par pļavām izplatīt zinošiem zemniekiem! Esam saņēmuši jau vairāk nekā 60 atbildes gan elektroniski, gan pa pastu. Atbildes liecina, ka zemnieki ir ļoti ieinteresēti apsaimniekot pļavas un ganības, saglabājot tajās bioloģisko daaudzveidību, kā arī labprāt dalās ar savu pieredzi par apsaimniekošanu un nevēlamu sugu apkarošanu. Tomēr nereti izskan rūgtums par nepietiekamo valsts atbalstu šiem ekonomiski neizdevīgajiem apsaimniekošanas pasākumiem.
 
Semināru prezentācijas
 
 Balvi:  Solvita Rūsiņa. Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana un BDUZ nosacījumu izmaiņas jaunajā plānošanas periodā. ( 7,08 MB)
 Rucava: Solvita Rūsiņa. Kā pareizi apsaimniekot bioloģiski vērtīgu zālāju: Atbalsts bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos. ( 6,63 MB)
Rucava: Brigita Laime. Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas vērtības un to aizsardzības vēsture ( 2,46 MB)

Fotogalerija

Zālāju seminārs Rucavā - izbrauciens uz Sventājas upes ieleju
 
Pārskats par zālāju semināriem aprīlī
 

Datums

Organizatori

Vieta

Semināra nosaukums

S.Rūsiņas Prezentācijas nosaukums

Dalībnieku skaits

03.04.2014 LLKC Madonas nodaļa Madona Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem. Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2014. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības perspektīvas 2014.-2020. gadam Izmaiņas bioloģiski vērtīgā zālāja (BDUZ) apsaimniekošanā un atbalsta nosacījumos jaunajā plānošanas periodā LAP 2014-2020 40
09.04.2014 LLKC Limbažu nodaļa Limbaži Aktualitātes lauku uzņēmējiem Izmaiņas bioloģiski vērtīgā zālāja (BDUZ) apsaimniekošanā un atbalsta nosacījumos jaunajā plānošanas periodā LAP 2014-2020 60
16.04.2014 LLKC Balvu nodaļa Balvi Bioloģiskās saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas
Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana
un BDUZ nosacījumu izmaiņas
jaunajā plānošanas periodā

25
22.04.2014 DAP Kurzemes administrācija unprojekts NAT-PROGRAMME Rucava Zālāju apsaimniekošana dabas liegumā Sventājas upes ieleja: iespējas un ierobežojumi  
Atbalsts bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
zālājos
– izmaiņas nosacījumos

16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.