Projekta notikumi

2014-04-09
Eksperimentāli meža biotopu apsaimniekošanas darbi Paņemūnē un Rāznā
 
Izstrādājot un rakstot vadlīnijas aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai, projektā NAT-PROGRAMME notiek arī praktiski eksperimentāli pasākumi, kuros rūpīgi izvēlētās apsaimniekošanas metodes tiek pārbaudītas dabā, lai izvērtētu to efektivitāti. Meža biotopu eksperimentālā apsaimniekošana 2014.gada sākumā veikta divās vietās – dabas liegumā „Paņemūnes meži” un Rāznas nacionālajā parkā.

Apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā „Paņemūnes meži”
 
Dabas liegumā „Paņemūnes meži” Eiropas Savienības aizsargājamā biotopā „Ozolu meži” apsaimniekošanas darbi ir veikti mežaudzē, kuras 1. stāvā dominē ozoli, piemistrojumā ir pieauguši bērzi, apses un egles, nogabalā izveidojies izteikts egļu 2. stāvs. Egle ir nozīmīga ozolu sāncense konkurencē par apgaismojumu un augsnes barības vielām, tādēļ jāveic egļu paaugas un 2. stāva izciršana. Apsaimniekošanas mērķis ir aizkavēt ozolu mirstību, sekmēt ozola paaugas veidošanos un radīt labvēlīgākus apstākļus šiem mežiem raksturīgajām sugām. 

Teritorijā izvēlēti 6 apļveida laukumi (apļa rādiuss 25m) vietās, kur vairāk koncentrējas pieauguši ozoli. Testa teritoriju raksturo liels dabisko struktūru un mirušās koksnes (vidēja izmēra kritalu) daudzums. Egles parauglaukumos tika izzāģētas ar rokas motorzāģiem, materiāli tika izvesti no teritorijas, zari savākti kaudzēs un arī izvesti no teritorijas vai ieklāti izvešanas ceļos ārpus parauglaukumiem.

Saskaņā ar Pārvaldes un akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) noslēgto līgumu eksperimentālos apsaimniekošanas darbus Paņemūnes mežos veica SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA). Institūts sadarbojas ar AS LVM projektā, kas saistīts ar saudzīgas mežizstrādes tehnoloģiju izpēti un ieviešanu.

SIA MeKA pieredzē šis bija pirmais pasākums, kas saistīts ar biotopu apsaimniekošanu - līdz šim institūts saudzīgas mežsaimniecības pasākumus kopšanas cirtēs ir veicis galvenokārt mežsaimniecisku mērķu sasniegšanai. Darbu vadītājs Māris Neicinieks novērtēja, ka šis pasākums uzņēmumam dod nozīmīgu pieredzi arī eksperimentālā traktora „Timbear” izmantošanā, pārbaudot tā spējas manevrēt sarežģītā teritorijā un veikt nestandarta uzdevumus.

 Fotogalerija: Ozolu mežu apsaimniekošana Paņemūnē

Apsaimniekošanas darbi Rāznas nacionālajā parkā

Rāznas nacionālajā parkā eksperimentālā apsaimniekošana ir uzsākta Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa „Skujkoku meži uz osveida reljefa formām” teritorijā 2 ha platībā. Iztrūkstot dabiskajam traucējumam (ugunij), šādos sausos priežu mežos pastiprināti veidojas egles paauga un 2. stāvs, skuju nobiras skābina augsni, un rezultātā izzūd osu mežiem raksturīgās aizsargājamās augu sugas, kā piemēram, Ruiša pūķgalve. Ziemas beigās divos priežu nogabalos ir izcirstas egles, padarot apgaismojuma apstākļus audzēs daudz atbilstošākus šim biotopam.

Vasaras sākumā, izmantojot somu kolēģu praktiskos ieteikumus osu mežu apsaimniekošanā, tiks lemts par apsaimniekošanas darbu turpināšanu - sūnu seguma samazināšanu un apstākļu uzlabošanu raksturīgajām zemsedzes sugām.

 Fotogalerija: Osu mežu apsaimniekošana Rāznā
 
Meža biotopu apsaimniekošanā iegūtā pieredze tiks izmantota gan rakstot NAT-PROGRAMME Natura 2000 progammu, gan arī vadlīnijas, lai ieteiktu labākos paņēmienus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.