Projekta notikumi

2014-02-19
Rūpēs par Latvijas ūdeņiem ir apvienojies ievērojams spēks!

Jau otro gadu pēc kārtas Dabas aizsardzības pārvaldes projekts NAT-PROGRAMME sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju atzīmēja Ramsāres konvencijas iedibināto Starptautisko mitrāju dienu ar tai veltītu semināru „Ūdens saskarsme”.

Mitrāju dienai pasaulē ir spēcīgas tradīcijas – tās tiek organizētas jau kopš 1997.gada, pasākumos un praktiskajās nodarbībās iesaistot daudzus tūkstošus dažādu valstu iedzīvotāju. Šī gada Mitrāju dienas tēma visā pasaulē bija „Mitrāji un lauksaimniecība kopējai izaugsmei”. Koptēma izvēlēta ar nolūku vērst uzmanību uz mitrāju nozīmi pārtikas un vienlaikus bioloģiski daudzveidīgu un kvalitatīvu ūdens resursu nodrošināšanā. Kā savā ievadlekcijā uzsvēra Latvijas oficiālais pārstāvis Ramsāres konvencijā un projekta NAT-PROGRAMME vadītājs Juris Jātnieks, mēs savā ūdens resursu pieejamībā bieži vien neapzināmies daudzveidīgās mitrāju iespējas nodrošināt dzīves vidi daudziem organismiem, spēju akumulēt un neitralizēt piesārņojumu, kā arī veikt citas funkcijas, kuras kopīgi apzīmē kā ekosistēmu pakalpojumus. Līdzšinējo veikumu Latvijas ūdeņu apsaimniekošanā un aizsardzībā iezīmēja NAT-PROGRAMME ūdeņu eksperts Andris Urtāns.

Bieži vien lauksaimnieciskā darbība un bioloģiski daudzveidīga vide tiek uzskatītas par savstarpēji izslēdzošiem lielumiem. Vienlaikus, kā to savā lekcijā uzsvēra VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta direktors Edgars Griķītis, cilvēku skaits pieaug un visiem ir nepieciešama pārtika un ūdens. Tāpēc ir jāatrod līdzsvars, jāiemācās skatīties plašāk un jāprot saskaņot dažādas intereses. Ne tikai deklaratīvi, bet vairākumu apmierinošos risinājumos.

Par kopējām Sugu un biotopu, kā arī ūdens Struktūrdirektīvas un Putnu Direktīvas saskarsmes pozīcijām bioloģiskās daudzveidības un labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes nodrošināšanā seminārā stāstīja „L.U. Consulting” eksperte Loreta Urtāne. Savukārt, par piekrastes mežu un ūdeņu savstarpējām ietekmēm stāstīja Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks Mārtiņš Lūkins. Savos vērojumos par praktiskiem Engures ezera apsaimniekošanas pasākumiem un to iespaidu uz ezera iemītniekiem un ezera krastos dzīvojošajiem cilvēkiem dalījās Engures dabas parka direktors Roberts Šiliņš. Visbeidzot, atraktīvais un klausītājus iesaistošais Vidzemes augsstkolas lektora Jura Smaļinska stāstījums par ūdenstūrisma un dabas aizsardzības saskarsmēm semināra dalībniekiem neļāva atslābt arī turpmākajās darba grupās, kur tika diskutēts par projektā NAT-PROGRAMME paredzētajām ūdens dzīvotņu apsaimniekošanas vadlīnijām. Atsevišķās darba grupās ūdeņu eksperti un entuziasti dalījās savā mitrāju apsaimniekošanas pieredzē, izvirzīja dažādas risināmās problēmas, kā arī jau piedāvāja un iztirzāja šo problēmu iespējamos risinājumus.

Aktīvā semināra diena noslēdzās, joprojām klātesot vairumam no rīta reģistrētajiem 70 dalībniekiem. Skaidri parādot, ka rūpēs par Latvijas ūdeņiem ir apvienojies ievērojams spēks!

Ramsāres konvencija jeb Mitrāju konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai konkrētai ekosistēmai. Tās mērķis ir nodrošināt visa veida mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu. Pasaulē šai konvencijai pievienojušās 168 valstis, un Starptautiskā mitrāju diena šogad tika atzīmēta, izceļot nu jau vairāk nekā divus tūkstošus Ramsāres konvencijā iekļauto teritoriju.

Latvijā Ramsāres konvencijā ir iekļautas sešas mitrāju teritorijas – Lubāna mitrāju komplekss, Teiču un Pelēčāres purvi, Kaņiera ezers, Engures ezers, Papes mitrāju komplekss un pārrobežu Ramsārteritorija „Ziemeļu purvi”. Šo mitrāju iekļaušana Ramsāres teritoriju tīklā ir gan pievērsusi pastiprinātu pasaules uzmanību Latvijas dabas vērtībām, gan likusi uzņemties atbilstošu atbildību par šo mitrāju aizsardzību.

Semināra prezentācijas: 
 Andris Urtāns. Ūdeņu aizsardzības stāvoklis un ūdeņu apsaimniekošana: līdzšinējā prakse un vajadzības ( 7.67 MB) 

 Juris Jātnieks. Mitrāji un lauksaimniecība kopējai izaugsmei.(  5.19 MB

 Roberts Silins. Dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz izmaiņām Engures ezera un tā piekrastes ekosistēmā. (  7.82 MB) 

 Loreta Urtāne. Ūdeņu struktūrdirektīvas saistība ar Sugu un Biotopu un citām vides jomas direktīvām. Apsaimniekošanas pasākumu ekonomiskā izvērtējuma pieredze. (  3.10 MB) 

 Juris Smaļinskis. Ūdenstūrisms kā ieguvums dabas aizsardzībai.(  3.33 MB)  
 
Semināra fotogrāfijas:
 Fotogalerija. Starptautiskā mitrāju diena 2014.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.