Projekta notikumi

2013-10-13
NAT-PROGRAMME zālāju eksperte Solvita Rūsiņa starptautiskā konferencē ziņo par sauso zālāju aizsardzību un apsaimniekošanu Latvijā.
 
Projektu NAT-PROGRAMME starptautiskajā zālāju konferencē Vācijā “Concepts for modern management of xeric grasslands between nature conservation and agriculture” pārstāvēja zālāju eksperte Solvita Rūsiņa, sniedzot ziņojumu par sauso zālāju aizsardzību un apsaimniekošanu Latvijā. Ziņojums raisīja vairāku konferences dalībnieku tālāku interesi par zālāju stāvokli un to apsaimniekošanas pieredzi Latvijā.
 
Konferences mērķis bija pārrobežu pieredzes apmaiņa sauso zālāju apsaimniekošanā un aizsardzībā, īpaši cenšoties demonstrēt „veiksmes stāstus” un labo pieredzi, kuru būtu iespējams pārņemt.
 
Sešpadsmit konferencē lasītie referāti uzskatāmi parādīja, ka visās pārstāvētajās valstīs sauso zālāju aizsardzībā ir ļoti līdzīgas problēmas. Kopumā kā viens no biežāk izmantotajiem un piemērotākajiem sauso zālāju (galvenokārt ES nozīmes biotopi 6120* Smiltāju zālāji un 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs) apsaimniekošanas veidiem tika minēta ganīšana, kas ir visefektīvākā, ja tiek veidots jaukts aitu un kazu ganāmpulks.
 
Ziņotāji prezentēja vairākus ganīšanas veidus. Polijā NVO praktizētajā apsaimniekošanā, kuras specifika ir daudzi salīdzinoši nelieli zālāji, kas izkaisīti plašā reģionā, kā piemērotākā tika minēta mobilā ganīšana, kad ganāmpulku pārved no viena zālāja uz citu, un zālāju nogana vairākas dienas vienu reizi gadā. Kā trūkums šai metodei ir tas, ka ganīšanās notiek īsu laiku, un lopi nenoēd lielu daļu zāles, kā arī daudzi zālāji tiek noganīti tikai vēlu vasarā, kad zāle jau ir cieta un pāraugusi, tādēļ lopi to nelabprāt ēd. Vācijā šādos gadījumos izmanto kontrolētu dedzināšanu, veicot to ik pēc pieciem gadiem.
 
Tomēr vairāki referenti atzīmēja, ka ir jāizmanto arī pļaušana, īpaši, ja vēlas saglabāt kukaiņu daudzveidību. Piemēram, Kristofs Saure (Christoph Saure) no Vācijas vērsa uzmanību uz bišu un lapseņu daudzveidību dabiskajos zālājos. Piemēram, 20 ha lielā sausā zālājā K. Saure ir konstatējis vairāk nekā 180 bišu un lapseņu sugas. Bitēm un lapsenēm ir vajadzīga ļoti specifiska apsaimniekošana, jo dažas sugas barības meklējumos no ligzdas var aizlidot tikai 100 m. Tas nozīmē, ka plašās intensīvi noganītās ganībās, kur ziedošu augu ir maz, šādas sugas nevar pastāvēt. Vairākas bišu sugas ir ļoti šauri specializējušās. Piemēram, bišu suga Dufourea halictula barojas tikai ar kalnu norgalvītes Jasione montana ziedputekšņiem. Medus bite ir nozīmīgs konkurents savvaļas bišu sugām, jo tai stropā ir konstanta temperatūra, tādēļ tā var izlidot agri no rīta. Savvaļas bites parasti izlido vēlāk, jo tām jāgaida, kad paaugstināsies gaisa temperatūra. Kamēr savvaļas bites vēl atrodas ligzdās, medus bites jau ziedus ir „izēdušas“.
 
Dabisko zālāju izmantošana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai bez speciāla atbalsta notiek salīdzinoši nelielā apjomā. Pozitīvākie piemēri rodami Polijā. Tur nevalstiskās organizācijas sekmīgi strādā dabisko zālāju aizsardzības jomā. Galvenās aktivitātes ir zemju uzpirkšana un to tālāka apsaimniekošana, kas tiek organizēta galvenokārt algojot darbiniekus, kuri uzmana ganāmpulkus ganībās, rūpējas par to uzturēšanu ziemas periodā, un veic citus līdzīgus pienākumus. Būtībā tā ir pašuzturoša sistēma, kurā ienākumus veido lopu pārdošana, aitu vilnas pārstrāde un pārdošana, kā arī atbalsts no ES un privātiem fondiem. Par šiem piemēriem stāstīja gan Andrzej Jermaczek no Owczary pļavu muzeja, gan Andrzej Czylok no Silēzijas Universitātes Katovicā. D.Galvanek no Slovākijas iepazīstināja ar situāciju Slovākijas sauso zālāju aizsardzībā, minot veiksmīgu Agrovides pasākumu shēmu dabisko zālāju uzturēšanai. Tā ir viena no populārākajām pasākumiem Lauku attīstības programmā.
 
Konference notika īsa gājiena attālumā no Oderas palieņu zālājiem, kur devāmies apskatīt bizonu ganības. Tās ierīkotas bijušo tīrumu vietā, un jau pāris gadu laikā redzama zālāja struktūras uzlabošanās, tomēr augu sugas vēl lielākoties ir atmatu un ruderālu vietu sugas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Konferences programma
 
 Solvitas Rūsiņas prezentācija konferencē - "Conservation and Management of Dry Grasslands in Latvia" (  2.85 MB)
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.