Projekta notikumi

2013-10-14
Andris Urtāns starptautiskā konferencē stāsta par Latvijas pieredzi upju kopšanā.

No 11. līdz 13. septembrim Vīnē notika 5. Eiropas upju restaurācijas konference. Tā pulcēja 300 dalībniekus no Amerikas, Japānas, Eiropas, to vidū arī projekta NAT-PROGRAMME pārstāvjus Juri Jātnieku un Andri Urtānu. 35 pasaules valstu zinātnieki, upju atjaunošanas speciālisti un politiķi dalījās pieredzē un iezīmēja turpmākos darba virzienus gan upju apsaimniekošanas un atjaunošanas, gan klimata izmaiņu un cilvēku darbības radīto plūdu risku mazināšanas un vides daudzveidības saglabāšanas jomās. Konferencē ar programmatisku runu par ūdeņu nozīmi nākotnes Eiropā uzstājās Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks (Janez Potočnik). Par Eiropas ūdeņu stāvokli un iespējām to uzlabot ziņoja Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors Hanss Brujninks (Hans Bruyninckx).
 
NAT-PROGRAMME ūdens biotopu eksperts A.Urtāns konferencē uzstājās ar ziņojumu par Latvijas pieredzi sabiedrības iesaistīšanā ūdeņu kopšanā un iniciatīvu „Liec upē akmeni”. Ievērību guva ziņojumā paustais uzstādījums - upju kā atklātu un dinamisku sistēmu kopšanu un uzturēšanu organizēt nevis atsevišķu projektu ietvaros, kā tas šobrīd notiek vairumā gadījumu, bet gan kā regulāru sabiedrības aktivitāti. To konferences noslēguma paneļdiskusijā kā labo piemēru uzsvēra arī Helena Dendžerfīlda (Helen Dangerfield) no britu organizācijas The National Trust.
 
Īpašā apbalvošanas ceremonijā konferences ietvaros tika pasniegta pirmā Eiropas upes balva (European Riverprize) 40 000 eiro apmērā. To ieguva Reinas upes Starptautiskā koordinācijas padome.
 
Konferencē notika aktīvas diskusijas un tikšanās arī ar citiem Eiropas LIFE projektu pārstāvjiem, un tika nodibināti kontakti turpmākai sadarbībai. NAT-PROGRAMME pārstāvji tikās ar projekta Life+ RESTORE projekta vadītāju Antoniju Skāru (Antonia Scar), iepazinās ar šī projekta ietvaros izveidoto mājas lapi www.restorerivers.eu , kuras mērķis ir veicināt informācijas un pieredzes brīvu apmaiņu un uzkrāšanu starp upju atjaunošanas projektu veicējiem Eiropā.  Projekta vadītāja aicināja šajā interneta vietnē ievietot informāciju par upju atjaunošanas projektiem Latvijā.
 
Aicinājumu sadarboties izteica arī London Borough of Lewisham pārstāvis Pols Čapmens (Paul Chapman),  kurš piedāvāja veidot kopprojektus saistībā ar sabiedrības iesaistīšanu un motivēšanu upju un to piekrastes joslu apsaimniekošanā.
 
Konference sniedza ieskatu būtiskākajās šī brīža upju apsaimniekošanas aktivitātēs Eiropā, kā arī pavēra iespēju diskutēt par dažādu metožu pielietojamību Latvijas apstākļiem. Kā novēroja A. Urtāns,  diskusijās dažbrīd bija vērojama no tehniskā viedokļa pareizu atjaunošanas metožu pārcelšana uz citiem reģioniem, neņemot vērā būtiskās ekosistēmas funkcionēšanas atšķirības ritrāla un potamāla tipa upēs. Piemēram,  uz klinšu cilmiežiem esošās  ritrāla tipa upēs attaisnojama koku sagāzumu atstāšana vai ievietošana ar mērķi dažādot mikrodzīvotnes nebūtu tieši piemērojama Latvijā, kur šāda metode veicina krastu izskalošanu un lejupesošu  dzīvotņu apbēršanu ar sanešiem un turpmāku degradāciju.
 
Pēc dalības konferencē A.Urtāns secināja, ka jānodrošina projekta NAT-PROGRAMME mērķu  skaidrošana plašam sabiedrības lokam, tai skaitā, upju baseinu apgabalu konsultatīvajām padomēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Lai veicinātu videi draudzīgu un ilgtspējīgu ūdens resursu  apsaimniekošanu Latvijā, vēlama arī plašāka projekta sadarbība ar citiem projektiem un organizācijām.  
 
 Andra Urtāna prezentācija konferencē: "Initiative Place a Stone in a Stream as a Method for Local Stakeholder Motivation and Involvement in River Restorartion and Maintenance in Latvia". (  2.85 MB) 
 
 
 Life RESTORE projektu prezentē projekta vadītāja Antonia Scarr.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zivju ceļš - Melkas HES, Donava, Austrija. Nodrošināts zivju piesaistei nepieciešamais ūdens caurplūdums.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Melkas HES, zivju ceļš ("Pool type fishway")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziņojuma "Iniciatīva "Liec upē akmeni" kā metode sabiedrības un interešu grupu motivācijas upju atjaunošanā un apsaimniekošanā" prezentācija. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.