Projekta notikumi

2013-10-03
Otrā meža biotopu darba grupas sanāksme pulcē vairāk kā 60 dalībnieku.
 
Lai savstarpējās diskusijās pārrunātu iespējamās aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas metodes, LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME ietvaros Siguldā vasaras sākumā tikās meža biotopu darba grupas pārstāvji. Uz sanāksmi bija aicināti meža biotopu eksperti un speciālisti. Tikšanās laikā notika pirmās diskusijas par aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanu un dabas aizsardzības vērtību paaugstināšanu mežos. Otrā meža biotopu darba grupas tikšanās notika 6.septembrī Grundzāles pagasta "Purgaiļos", kopumā pulcējot 62 dalībniekus.
 
Seminārā tika pārrunātas ne tikai pirmās iestrādnes biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām, bet arī virkne citu nozares speciālistiem būtisku jautājumu. LU Bioloģijas fakultātes profesors Guntis Brūmelis bija sagatavojis zinātniskās literatūras apskatu par aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas pieredzei citās Eiropas valstīs. Apsaimniekošana parasti tiek veikta kā dabisko traucējumu atdarinājums, ņemot vērā to, ka mūsdienu mežsaimniecības praksē dabiskie traucējumi tiek ļoti ierobežoti. plašāki pētījumi ir par boreālo mežu apsaimniekošanu, kas veikti Somijā un Zviedrijā, īpaši par regulētās dedzināšana pielietošanu bioloģiskās daudzveidības palielināšanai. S.Ikauniece iepazīstināja ar pašreizējo apsaimniekošanas pieredzi Latvijā, balstoties uz dažādu institūciju sniegtajiem datiem un teritoriju apsekojumiem dabā.
 
Semināra laikā tika prezentēts arī Latvijas 2013.gada ziņojuma ES par sugu un biotopu stāvokli valstī saturs, kurā negatīvais meža biotopu aizsardzības stāvokļa vērtējums daudziem bija pārsteigums. Par iecerētajām biotopu apsaimniekošanas aktivitātēm stāstīja vairāku LIFE+ projektu pārstāvji. Sindra Elksne par projekta „Labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana aizsargājamām putnu sugām Natura 2000 teritorijā "ĀDAŽI" iecerēm un Jānis Andrušaitis par projektā FOR-REST (Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā) uzsāktajiem darbiem.
 
Noslēgumā AS "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes vides speciālista Kaspara Liepiņa vadībā tika apmeklēta medņu mikrolieguma teritorija, kurā veikta hidroloģiskā režīma atjaunošana un riesta vietas kopšana. Teritorijā apmēram 6 km garumā aizbērti meliorācijas grāvji un audzēs izcirstas paaugas egles. Jāatzīmē, kas šis ir pirmais šāda veida pasākums, kas veikts Latvijā, jo līdz šim grāvju aizbēršana vai aizdambēšana hidroloģiskā režīma atjaunošanai veikta tikai purvos.
 
Semināra otrajā dienā meža biotopu ekspertu seminārs turpinājās Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Zaļais koridors" ietvaros. Vispirms tika prezentēti projekta inventarizācijas rezultāti – atklājumi par bezmugurkaulnieku sugām, biotopu kartēšanas rezultāti aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene". Ornitologs Aivars Petriņš stāstīja par medņu riestu inventarizācijas rezultātiem un apsaimniekošanas plānošanu, bet Viesturs Lārmanis iepazīstināja ar parkveida dzīvotņu kartēšanas un apsaimniekošanas plānošanas jaunākajām atziņām. Gatis Eriņš no Vides risinājumu institūta vairāk iepazīstināja ar līdz šim pietiekoši neizmantotajām attālās izpētes datu pielietojuma iespējām meža biotopu apzināšanai un stāvokļa novērtējumam. Semināra noslēgumā speciālisti tik iepazīstināti ar plānotajām izmaiņām ES biotopu noteikšanas rokasgrāmatā.
  
Fotogalerija.    Meža biotopu darba grupas 2.sanāksme

 
SEMINĀRA PREZENTĀCIJAS:

 Guntis Brūmelis. Aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas pieredze Eiropā (literatūras apkopojums). ( 2.44 MB)
 
 Izmaiņas ES biotopu noteikšanas rokasgrāmatā. (  561 KB)
 
 Jānis Andrušaitis. Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (projekts FOR-REST). ( 1.11 MB)
 
 Sandra Ikauniece. Atskats uz 1. meža biotopu darba grupas sanāksmi. ( 376 KB)
 
 Sandra Ikauniece. Meža biotopu apsaimniekošana. ( 0.98 MB)
 
 Sandra Ikauniece. Aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas pieredze Latvijā. ( 1.68 MB)
 
 Sandra Ikauniece. "Tuned Nature Management in Transbondary Area of Estonia and Latvia" jeb "Zaļais koridors".( 2.29 MB)
 
 Sindra Elksne. LIFE un LIFE+ aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži". ( 3.15 MB)
 
 Par medņiem "Zaļā koridora" projektā. ( 4.20 MB)
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.