Projekta notikumi

2013-08-22
Apsekotas vairākas mežu teritorijas.
 
Projekta meža biotopu grupas galvenā eksperte Sandra Ikauniece kopā ar citiem dabas ekspertiem apsekojusi vairākas mežu teritorijas, lai novērtētu tur pielietoto apsaimniekošanas metožu efektivitāti. Tika apmeklēts dabas liegums "Vidusburtnieks", dabas parks "Numernes valnis", kā arī mežu teritorijas Jaunjelgavā.
 
Dabas liegumā "Vidusburtnieks" apsaimniekošana veikta 2010., 2011. un 2012. gadā, kad izcirsti biotopā nevēlamie 2. stāva koki (egles) un egļu paauga, kā arī nedaudz pamežs. Projekta ekspertu grupa secināja, ka šo apsaimniekošanas darbu rezultātā audzes kļuvušas daudz gaišākas. Par veģetācijas izmaiņām un attīstību biotopam tipiskā virzienā pagaidām ir grūti spriest, jo biotopi atrodas nosusinātās augsnēs un darbība veikta salīdzinoši nesen. Šobrīd teritorijā dominē sugas, kuras raksturīgas traucējumiem - avenes un spriganes.
 
Netālu no Kārsavas esošajā dabas parkā "Numernes valnis" 2012./2013. gada ziemā AS LVM Ziemeļlatgales mežsaimniecība veikusi apsaimniekošanas darbus osu mežos (ES nozīmes biotops 9160 - ozolu meži). Pēc reģionam neparasti spēcīgajām ledlauzēm, kuru rezultātā lielās platībās vidēja vecuma priežu audzēs daudziem kokiem bija nolauztas galotnes, apmierinoša sanitārā stāvokļa nodrošināšanai tika pieņemts lēmums lielākajā daļā platību bojātos kokus izvākt. Cirtes veids - sanitārās cirtes, veiktas izlases veidā. Lai novērtētu apsaimniekošanas ietekmi, pieņemts lēmums dažādos veidos izvietot ciršanas atliekas - vienmērīgi izkliedējot nogabalā, novietojot treilēšanas ceļos un sakraujot kaudzēs tālākai sadedzināšanai.
 
Ekspertu grupa secināja, ka veiktās cirtes ir ar mērenu intensitāti, audzes gaišas un labi izgaismotas. Treilēšanas ceļos izvietotās atliekas piebrauktas, kopskatā nav uzkrītošas. Kaudzēs savāktas atliekas būtu vēlams dedzināt, kaudzes nedaudz pārvietojot. Pielietotā apsaimniekošana vizuāli ir uzlabojusi biotopu stāvokli, ietekme uz aizsargājamo sugu sastopamību būs jāvērtē ilgākā laikā, paredzams, ka būs pozitīva - jau tagad lielā skaitā novēroti jauni meža silpurenes (Pulsatilla paten) eksemplāri. Apsekošanas laikā eksperti konstatēja jaunas Ruiša pūķgalves (Dracocephalum ruyshiana) atradnes.
 
Jaunjelgavas mežu teritorijās apsaimniekošanas darbi veikti salīdzinoši senāk - 2005. gadā. Apsaimniekošanā izpildīti trīs paņēmieni - veikta egļu paaugas un 2.stāva izciršana dažādā intensitātē divos parauglaukumos un kontrolētā dedzināšana vienā parauglaukumā. Šos pasākumus veica Valsts meža dienests Latvijas-Zviedrijas kopprojekta „Dabisko meža biotopu apsaimniekošana Latvijā” ietvaros.
 
Kā secināja eksperti, audzes, kurās veikta ciršana,  ir izgaismotas, egles atjaunošanās nenotiek vai notiek ļoti lēni, ir biotopam raksturīgā veģetācija un struktūra. Rezultāts vērtējams kā ļoti labs. Dedzinātajā vietā audzes struktūra ļoti laba, izveidojusies biotopam raksturīgā veģetācija, vērojama jaunu bērzu pastiprināta ieviešanās, kas vērtējama kā dabisks faktors pēc ugunsgrēka boreālajā mežā.
 
Šo teritoriju apsekošana palīdzēs ekspertiem izvērtēt, kādas apsamniekošanas metodes pielietot projektā paredzētajās teritorijās.  Eksperimentālie apsaimniekošanas darbi mežos tiks uzsākti jau tuvākajā laikā.
 
Fotogalerija.    Mežu apsekošanas 2013. gada vasarā

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.