Projekta notikumi

2013-02-01
Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk nacionālas nozīmes projektu.
31. janvārī Siguldā notika projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” atklāšanai veltīts seminārs, pulcējot vairāk kā 60 nozares profesionāļu. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar projekta mērķiem, plānotajām rīcībām un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī uzklausīja projekta ekspertu pārskatu par pļavu, ūdens un piekrastes biotopu apsaimniekošanas pieredzi un perspektīvām Latvijā.
  
Eiropas Savienības LIFE+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” jeb NAT-PROGRAMME ietvaros četru gadu laikā plānots izstrādāt un publicēt Natura 2000 teritoriju nacionālo aizsardzības un apsaimniekošanas programmmu, kā arī apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām. Šo rīcību mērķis ir sekmēt vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā, kā arī nodrošināt aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilona Mendziņa norādīja, ka projektam ir būtiska stratēģiskā nozīme - Natura 2000 detalizētas apsaimniekošanas programmas izstrāde ir balsts jebkura finanšu avota piesaistei, savukārt projektā paredzēto biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde ir potenciāla alternatīva dabas aizsardzības plāniem.
  
Projekta vadītājs Juris Jātnieks uzsvēra: „Projektā paredzētās rīcības paredz nacionālas nozīmes rezultātus ar ilgtermiņa ietekmi uz Dabas aizsardzību Latvijā”. Tapēc projektā paredzēta cieša sadarbība ar dabas aizsardzības nozares ekspertiem, speciālistiem un entuziastiem, kuru viedokļi un priekšlikumi tiks uzklausīti, apkopoti un ņemti vērā gan biotopu apsaimniekošanas vadlīniju, ganNatura 2000 teritoriju nacionālās aizsardzības un apsaimniekošanas programmas izstrādē.
  
Būtiska loma projektā paredzēta sabiedrības vides apziņas sekmēšanai un plašākai sabiedrības iesaistīšanai dabas apsaimniekošanā. Projektā izstrādātās biotopu vadlīnijas tiks publicētas ne tikai pilnā formātā, bet arī kā ikvienam pieejama un praktiski pielietojama rokasgrāmata apsaimniekošanas pasākumu veikšanai. Šādas praktiskas, ekspertu apstiprinātas biotopu vadlīniju „lauka formāta” versijas tiks publicētas atsevišķi saldūdens, zālāju, virsāju, krūmāju, purvu, mežu, iežu atsegumu un alu biotopu grupām.
 
Pašlaik projekta komanda veic darbu pie Prioritāro rīcību programmas izstrādes, kurā tiks noteikti prioritārie Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi un tiem nepieciešamais finansējums nākamā ES daudzgadu budžeta posma ietvaros (2014-2020), kā arī sniegts pārskats par līdz šim veiktajām rīcībām un finanšu ieguldījumiem dabas aizsardzībā un apsaimniekošanā.
 
Semināra prezentācijas: 
 
Ilona Mendziņa, VARAM, Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece.
LIFE projekta nozīme bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un Latvijas dabas aizsardzības Prioritāro Rīcību Ietvara 2014. – 2020. kontekstā. ( 0.17 MB)
 
Juris Jātnieks, projekta NAT-PROGRAMME vadītājs.
Projekta NAT-PROGRAMME mērķi, uzdevumi un sinerģija. ( 0.87 MB)
 
Brigita Laime, projekta NAT-PROGRAMME piekrastes biotopu eksperte.
Latvijas piekrastes dabas aizsardzības un apsaimniekošanas aktualitātes vakar, šodien un rīt. ( 2.14 MB)
 
Andris Urtāns, projekta NAT-PROGRAMME ūdens biotopu eksperts
Straujteču atjaunošanas daudzfunkcionālā nozīme Latvijā. ( 4 MB)
 
Solvita Rūsiņa, projekta NAT-PROGRAMME pļavu biotopu eksperte.
ES nozīmes zālāju biotopu nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma: realitāte vai sapnis?  (2.9 MB)
  
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.