Projekta notikumi

2017-01-24
Ir uzsākts projekta darbības beidzamais gads
 
2017. gads ir LIFE+ programmas projekta NAT-PROGRAMME beidzamais darbības gads ar virkni veicamo darbu, kas noslēgtu projekta aktivitātes. Ir jāpabeidz izstrāde un jāpublicē "Nacionālā Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programma" un jāveic rokasgrāmatu "Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā" iespiešana un izplatīšana. Šogad veicamais ir tiešs iepriekšējo aktivitāšu turpinājums un noslēgums, tāpēc piedāvājam īsu atskatu uz 2016.gadā paveikto.
 
Lai atbalstītu darbu Latvijai raksturīgās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, 2016. gadā tika pabeigta aizsargājamo biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde. Biotopu aizsardzības vadlīniju izstrādē ir iesaistīts plašs dabas ekspertu un apsaimniekošanas praktiķu loks, kas jau ir veicinājis šo vadlīniju iekļaušanu valsts un pašvaldību darba un plānošanas dokumentos.
 
Gada griezumā daudzveidīgi ir bijuši pasākumi piekrastes biotopu zīmē - sabiedrības informēšana par invazīvajam sugām, sadarbībā ar nevalstisko sektoru (kampaņa „Mana jūra”), organizēti semināri piejūras reģionu pašvaldībām un apsaimniekotajiem gan nozīmīga līdzdalība starptautiskos semināros (LIFE projektu koordinācijas un konsultāciju seminārā par piekrastes kāpu atjaunošanu un apsaimniekošanu)
 
Īpaša nozīme tika piešķirta projekta organizētajiem semināriem un pieredzes apmaiņas pasākumiem par vienotu skatījumu dabisko zālāju apsaimniekošanā. Projekta ietvaros izstrādātās zālāju apsaimniekošanas vadlīnijas ir iekļautas kā pamatdokuments lietošanai lauksaimniekiem, lai saņemtu atbalstu bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanā.
 
Tāpat tika organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi mežu, purvu un saldūdeņu biotopu grupām. Par projekta norises laikā īstenoto pasākumu sinerģiju ir radīta arī starptautiska interese gan līdzdarbojoties zinātnisko konferenču darbā (13.Eirāzijas zālāju konference), gan stāstot par Latvijā sasniegto Eiropas līmenī. (Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa pasākumi)
 
2016. gada nogalē tika uzsākta grāmatas „Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā” sešu sējumu izdošana. Rokasgrāmatu sērija paredzēta gan zemju īpašnieku un apsaimniekotāju izziņai par dabisko dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, gan ka atskaites punkts turpmākai dabas aizsardzības plānošanai un īstenošanai.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.