Projekta notikumi

2016-09-29
Praktiķu, apsaimniekotāju un ekspertu diskusija dabā
Divas dienas, 23. un 27. septembrī, Pierīgā un Vidzemē norisinājās Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME organizēti semināri, kas pulcināja praktiķus, apsaimniekotājus un ekspertus no Dabas aizsardzības pārvaldes un AS “Latvijas Valsts meži” ‒ institūcijām, kuru valdījumā ir purvi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
 
NAT-PROGRAMME purvu eksperte Agnese Priede, atklājot semināru, uzsvēra, ka nepieciešama divu organizāciju – Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) un AS “Latvijas Valsts meži” (LVM) speciālistu sadarbības stiprināšana purvu biotopu atjaunošanas īstenošanai tuvākajos gados. Jau tuvākajā nākotnē būs pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums degradētu aizsargājamo biotopu, tostarp purvu, atjaunošanai. Gan DAP, gan LVM speciālistiem, plānojot rīcības, ir jāizprot procesi purvu ekosistēmās, tostarp jāspēj noteikt degradācijas pazīmes un veidi, kā tās varētu novērst vai mazināt, kā arī kas būtu darāms, lai situāciju uzlabotu. Diemžēl lielāko daļu Latvijas purvu ir skārusi nosusināšana un citas ietekmes, kas vismaz aizsargājamās dabas teritorijās būtu iespēju robežās novēršamas. Šo semināru uzdevums bija veicināt līdzīgu izpratni, diskutēt par purvu biotopu atjaunošanas jautājumiem un veicināt vienotu skatījumu Latvijas reģionos strādājošo speciālistu vidū.
 
Semināra dalībnieki apmeklēja vairākas teritorijas: divus kaļķainus zāļu purvus un divus augstos purvus Pierīgas reģionā, kā arī divus augstos purvus un pārejas purvu Vidzemē – tostarp gan jau apsaimniekotas vietas, gan teritorijas, kur apsaimniekošana ir nepieciešama, bet nav īstenota. Tika diskutēts par biotopu veidu un to degradācijas pazīmju noteikšanu, vēlamajām apsaimniekošanas metodēm konkrētajos un līdzīgos gadījumos. Dalībnieki apsprieda arī katra apmeklētās teritorijas nākotnes perspektīvas un nepieciešamību tās iekļaut valsts mēroga purvu aizsardzības prioritāšu sarakstā.
Apmeklētās vietas (zāļu purvs Klapkalnciema apkārtnē, mikroliegums “Dubļukrogs”, Lielais Ķemeru tīrelis, Riesta-Džūkstenes purvs, Palšu purvs, Vērenes purvi un Vesetas palienes purvs) deva ieskatu Latvijas purvu un to aizsardzības problemātikas daudzveidībā. Ne vienmēr degradācijas iemesli un risinājumi ir vienkārši nosakāmi. Speciālistam jāspēj izvērtēt plašu apstākļu kopumu, lai noteiktu konkrētas teritorijas pareizāko aizsardzības vai apsaimniekošanas veidu, kā arī šīs teritoriju lomu Latvijas kopainā. Pateicoties semināra dalībnieku daudzveidīgajai pieredzei, diskusijās pēc katra purva apmeklējuma izvirzījās dažādi viedokļi un idejas iespējamiem risinājumiem, vērtējot gan purvu kā vienotu ekosistēmu, gan dažādas šo ekosistēmu komponentes.
 
Dažkārt kāda purva aizsardzības prioritāte ir reta, īpaši sargājama augu suga (piemēram, Igaunijas rūgtlape Dubļukroga mikroliegumā un dzeltenā akmeņlauzīte Vesetas palienes purvā), retas putnu sugas (tām nozīmīgi lielie purvi, kā Lielais Ķemeru tīrelis) vai purva ekosistēma kā vienots kopums ar visām tam piemītošajām funkcijām un ekosistēmu pakalpojumiem. Katrā situācijā jārīkojas atbilstoši šīm aizsardzības prioritātēm. Turklāt allaž jāņem vēra reģionālais aspekts – cik šis biotopa veids vai tur sastopamās sugas ir plaši pārstāvētas vai retas konkrētā Latvijas reģionā vai Latvijā kopumā.

Semināra organizētāju skatījumā pasākuma galvenais ieguvums ir abu institūciju praktiskas darbības veicināšana, vienotāka izpratne par purvu biotopu interpretācijas un purvu ekosistēmu atjaunošanas jautājumiem un, cerams, arī sekmīga praktiska sadarbība nākotnē valsts mēroga prioritāro purvu teritoriju atjaunošanā. Pēc šo jautājumu izdiskutēšanas jau tuvākajā laikā tiks precizēts atjaunojamo purvu saraksts.
 
 
LIFE+ NAT-PROGRAMME projekta rezultātā ir izstrādātas sešu biotopu grupu (tostarp purvu) aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas, kas atrodamas projekta interneta vietnē http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.