Projekta notikumi

2016-08-11
Čehijā pulcējas meža ekologi

Projekta NAT-PROGRAMME meža biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes darba grupas vadītāja, Sandra Ikauniece no 1.-4. Augustam piedalījās Ziemeļvalstu meža ekologu grupas PRIFOR un Čehijas mežzinātnieku organizētā seminārā par aktīvu meža biotopu apsaimniekošanu aizsargājamās teritorijās ("Workshop on active management of protected areas"), kas notika Mikulovo, Čehijā.

Darbsemināra gaitā  bija iekļauta gan diskusiju daļa, gan izbraukumi dabā uz apsaimniekotiem meža biotopiem. Semināra dalībniekiem tika prezentēta  NAT-PROGRAMME meža biotopu eksperimentālajā apsaimniekošanā gūtā pieredze - atziņas un rīcības ieteikumi.
 
Seminārā notika 3 prezentāciju sesijas, kurās dalībnieki 23 prezentācijās tika iepazīstināti ar dažādiem meža biotopu apsaimniekošanas piemēriem, pētījumu rezultātiem un problemātiskiem jautājumiem. Fokusā bija platlapju mežu biotopi, kā arī diskusijas par meža biotopu apsaimniekošanu kopumā. S.Ikaunieces un G.Brūmeļa prezentācijā tika sniegts ieskats meža biotopu apsaimniekošanas pieredzē kopumā Latvijā un atziņas projekta “NAT-PROGRAMME” veiktajā eksperimentālajā meža biotopu apsaimniekošanā
 
Ekskursijās dabā, četrās dienās, tika skatīti lapu koku meža biotopu apsaimniekošanas piemēri Čehijā, Slovākijā un Austrijā. Ņemot vērā Centrāleiropas mežu vēsturisko apsaimniekošanu, uzsvars likts uz tradicionālās apsaimniekošanas atjaunošanu un nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Daudzos gadījumos tas saistīts ar parkveida ainavas saglabāšanu. Viens no šādiem piemēriem ir parkveida pļavas ar kokiem, kuru vainagi tiek regulāri apgriezti, iegūstot zarus lopu barībai, kurināmajam un sadzīves priekšmetu gatavošanai jeb “pollardinging”. Daudzos gadījumos šādas vietas ir arī nozīmīgas bezmugurkaulnieku reto sugu dzīvotnes, piemēram, tika redzēts lapokoku praulgrauzis. Čehijas Jevišovkas pašvaldības teritorijā šādu pļavu apsaimniekošanā aktīvi iesaistās pašvaldība. Citur, piem., Austrijas WWF piederošajā Marcghegg rezervātā to veic dažādu projektu ietvaros. 
 
Čehijā Devin hill teritorijā vēsturiski bijusi plaši izplatīta meža apsaimniekošanas prakse, kas ietver regulāru atvasāja veidošanu, vienlaicīgi veicinot atsevišķu lietkoku audzēšanu jeb “coppice with standart”. Apskatītas gan senākas coppice audzes, gan vairākās vietās nesen atjaunotās tradicionālās apsimniekošanas vietas. Rezultātā teritorijā tiek iegūta sīkkoksne un kvalitatīvi zāģbaļķi. Austrijā Drösing pašvadībā šāda meža apsaimniekošana tiek veikta jau ilglaicīgi, to organizē vietējo iedzīvotāju kooperatīvs, par kura darbību un mežsaimniecisko darbu niansēm stāstīja kooperatīva priekšsēdētājs. 
Slovākijā Soutok medību rezervātā vairākās teritorijās izvēlē dota dabiskajiem procesiem, kuru rezultātā senākās parkveida ainavas attīstās par bioloģiski vecas dabiskas struktūras mežaudzēm. Šeit līdzīgi kā dadzviet Eiropā akcentēta ozolu kalšanas problēma; diskutēts par iespējām atjaunot ozolu mežaudzes, kā dažus no varinatiem redzot piemērota lieluma kailcirtes ar dabisko atjaunošanos vai mākslīgu ozolu jaunaudžu veidošanu.
Záhorie aizsargājamao ainavu apvidū, kas vienlaicīgi ir arī armijas poligons, bija iespēja iepazīties ar nabadzīgās smilšainās augsnēs augošiem ozolu mežiem, kas tiek veidoti gan kā mežaudzes ar slēgtu vainagu klāju, gan vietām, kas uzturētas kā parkveida ainavas. 
 
Ar seminārā prezentācijām var iepazīties šeit.
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.