Projekta notikumi

2013-07-22
Vairākos upju attīrīšanas pasākumos veikta dažādu upju apsaimniekošanas metožu testēšana.
 
Ūdenstilpju apsaimniekošanai un atjaunošanai izmanto dažādus paņēmienus un to kombinācijas. Turklāt apsaimniekošanas metodes atšķiras dažādu tipu ezeros, kā arī dīķos, upēs un vecupēs.  Latvijā pagaidām vēl nav pielietotas dažādas potenciāli efektīvas metodes, kas ir zināmas no publikācijām citu valstu informācijas avotos. Tāpēc projekta ietvaros paredzēts veikt dažādu dzīvotnes 3260 (upju straujteces) apsaimniekošanas pasākumu aprobāciju vairākās Natura 2000 teritorijās - Dabas parkā "Bauska", dabas liegumā "Ventas ieleja", kā arī dabas parkā "Salacas ieleja". 
 
Vienlaikus, lai ūdeņu apsaimniekošanas sadaļā projekta rezultāti būtu maksimāli efektīvi, plānota aktīva sadarbība arī ar citiem projektiem un iniciatīvām ūdeņu dzīvotņu un to bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu aprobācijā. Šogad notikuši jau vairāki šāda veida sadarbības pasākumi, kuros pārbaudītas dažādas upju apsaimniekošanas metodes.
 
Jau trešo gadu Jelgavas novadā projektā "Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi" norisinās upju tīrīšanas talkas, ko organizē Latvijas Vides aizsardzības fonds un Jelgavas novada biedrība "Liel.Barons". 2013. gadā paredzētas talkas Sidrabes, Platones, Svētes un Vircavas upēs, kurās aktīvi iesaistās projekta ūdeņu eksperts Andris Urtāns.
 
Sidrabes upes attekas un vecupes pārtīrīšana pie Lielplatones parka. 11.07.2013.
 
Bijušajā Lielplatones muižas parkā izveidotie dīķi pavasara palu laikā savienojas ar Sidrabes upi un tiek appludināti. Ūdens līmenim pazeminoties, tie kļūst par no upes nodalītām dzīvotnēm. Bagātināšanās ar barības vielām un ilgus gadus nenotikusī dīķu tīrīšana ir rezultējusies ar blīvu masveida lemnīdu (Lemna minor, Spirodela polyrrhiza) seguma izveidošanos. Tā rezultātā zem lemnīdu slāņa neiespiežas saules gaisma un nenotiek uzkrātās organikas sadalīšanās. Rezultātā veidojas skābekļa deficīts, par ko liecina anoksiskai videi raksturīgā sērūdeņraža smaka, tumšas nogulas un ilggadīgs vāji sadalītas organikas slānis. Aktivitāte ietvēra lemnīdu slāņa izvākšanu, izmantojot no caurlaidīga auduma izveidotu velkamo vadu, kā arī organisko nogulu izvākšanu ar "Fiskar" tipa raukļu palīdzību.
 
Izvācot lemnīdu slāni, tika nodrošināta saules gaismas iespiešanās ūdens slānī un oksiskas vides atjaunošanās, veicinot bioloģiskās daudzveidības palielināšanos tajā. Līdzīga situācija ir arī daudzās vecupēs. Pasākuma efektivitāte tiks monitorēta, lai izvērtētu tās pielietošanas efektivitāti arī citviet.
 
Platones upe pie Jēkabnieku tilta. 27.06.2013.
 
Darbības mērķis ir atjaunot un uzlabot upes ūdeņu novadīšanu upes posmā, kurā agrāk ir bijusi peldētava. Upes posms aizsērējis un veido ar ūdensaugiem aizaugušu sanešu valni upes centrālajā daļā. Straumes novirzīšanas rezultātā notiek labā krasta izskalošana un atsevišķu koku iegāšanās upē. Šajā gadījumā koku klātbūtne upes krastā ir nepieciešama, radot nelielu upes posma noēnojumu un dažādojot ainavas daudzveidību. Pasākuma laikā tika pārbaudīta metodes straumes virziena izmainīšanai un sedimentu izskalošanai kombinējot ūdensaugu izpļaušanu, sanešu izvākšanu, ūdenī iekritušo koku "ķērāju" izvākšana
 
Kauliņas upes posma attīrīšana no koku sagāzumiem un krasta izskalojumu novēršana Alsungas novada dabas takā pie "Danču plača". 06.06.2013.
 
Attīrīšanas darbi Kauliņas upē tika veikti jau otro gadu. Sadarbībā ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes un Alsungas novada domes speciālistu atbalstu pasākumā tika aprobēti vairāki krasta izskalojumu novēršanas paņēmieni:
 
a) izmantojot upē iekritušo koku kā straumes atstarotāju novietošanu izskalojuma vietās; 
b) akmeņu un koku rindas izvietošana ar mērķi novirzīt galveno straumi no izskalojamās vietas un veicināt izskalotās vietas "aizaudzēšanu" ar uzskalotiem sedimentiem; 
c) krasta izskalojuma stiprināšana ar akmeņu krāvumu.
Katrā no aprakstītajiem paņēmieniem akmeņu un koku konstrukcijas tiek veidotas ar mērķi vienlaikus kalpot arī par dzīvotni un slēptuvi ūdeņu organismiem.
  
 
Fotogalerija.   Upju attīrīšanas darbi 2013. gada vasarā
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.