Projekta notikumi

2016-07-13
NAT-PROGRAMME gūst praktiskas atziņas par mitrāju atjaunošanu
 
No 2016. gada 17. līdz 20. maijam projekta NAT-PROGRAMME darbinieki Juris Jātnieks un Agnese Priede piedalījās 11. Starptautiskās mitrāju zinātnieku savienības Eiropas reģionālajā konferencē (11th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists), kas notika Postdamā Vācijā. Konference bija veltīta dažādu mitrāju tipu atjaunošanas tematikai, īpašu vērību piegriežot apsaimniekošanas konlfiktiem un zināšanu pārnesei.
 
Konferences pirmā diena bija veltīta lekcijām vairākās sekcijās, kuru galvenās tēmas bija mitrāju atjaunošanas un apsaimniekošanas konfliktu novēršanas iespējas, zināšanu pārnese mitrāju atjaunošanā – dažādu valstu pieredzes, kā arī mitrāju apsaimniekošana dažādu LIFE projektu ietvaros Eiropā, t. sk. Natura 2000 teritorijās, un mitrāju kā oglekļa uzkrājēju nozīme, saglabāšana un atjaunošana. Ielūgto lektoru prezentācijas deva plašāku ieskatu klimata pārmaiņu un to ietekmes uz mitrājiem scenārijos (purvos, piekrastes mitrājos).
 
Konferences otrajā dienā tika apmeklētas divas mitrāju atjaunošanas teritorijas Brandenburgas federālajā zemē: Pfeferfliesas (Pfefferfliess) polderis, kas daļēji appludināts, izveidojot mitrāju, seklu ezeru, niedrāju un grīslāju mozaīku - jaunradīta ekosistēma, kas, lai gan ir agrākā zemes lietojuma dēļ ir stipri eitroficēta, ir kļuvusi par ūdensputniem piemērotu teritoriju, un Tephines ezeri (Töpchiner Seen), kas ir viena no LIFE+ projekta „Kaļķainu zāļu purvu aizsardzība un atjaunošana Brandenburgā” („Preservation and restoration of base-rich to alkaline fens (brown moss fens) in Brandenburg“) teritorijām. Pieredzē un zināšanās par konkrētajām teritorijām dalījās vietējie apsaimniekotāji un projekta īstenotāji.
Trešajā dienā apmeklētas lekcijas, kuru tematika aptvēra vielu apriti mitrājos saistībā ar biotopu atjaunošanu, kā arī iespējas mazināt piesārņojuma ietekmi dabiskos un mākslīgi veidotos mitrājos, t. sk. buferjoslas.
 
 Konferences apmeklējums devis būtiskas un NAT-PROGRAMME projektā pielietojamas zināšanas. Īpaši jāatzīmē gūtās atziņas LIFE projekta sekcijas ietvaros, kas ļāva iepazīt citu valstu pieredzi dažādu mitrāju biotopu un ar tiem saistīto sugu dzīvotņu atjaunošanā, un konferences ietvaros apmeklētie mitrāji un praktiskās atziņas (biotopu atjaunošanas īstenošanas metodes, īstenotāju pieredze), kas tiks izmantotas Latvijas aizsargājamo biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas vadlīniju precizēšanā, kā arī projekta ietvaros plānotajos semināros kā citu valstu pieredze.
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.