Projekta notikumi

2016-02-02
Atskats uz mežu biotopu aizsardzības vadlīniju darba grupas noslēguma semināru
 
Šā gada 26. janvārī, Ādažos, norisinājās noslēdzošais meža biotopu grupas apsaimniekošanas un atjaunošanas vadlīniju izstrādes seminārs. Sanāksmē bija pulcēti gandrīz 40 meža eksperti - sabiedrisko organizāciju, izglītības un zinātnes iestāžu, mežsaimniecības un meža pārvaldības organizāciju un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji.
 
Semināru atklājot, "NAT-PROGRAMME" projekta vadītājs Juris Jātnieks teica ievadvārdus par apsaimniekošanas vadlīniju pielietojuma un ieviešanas  aspektiem,  tostarp, iezīmējot  ES nozīmes biotopu aizsardzībai un atjaunošanai izmantojamo ERAF līdzfinansējuma apjomu, kas laika periodam no 2018. līdz 2022. gadam, tiek plānots 10,8 mlj. EUR apmērā, tādejādi sasaistot apsaimniekošanas vadlīnijas ar NATURA 2000 apsaimniekošanas programmā noteikto pasākumu izpildi.
 
Sanāksmes turpinājumā  norisinājās intensīvs darbs grupās, ko vadīja  Meža biotopu  apsaimniekošanas un atjaunošanas vadlīniju izstrādes vadītāja S.Ikauniece,  apspriežot  sagatavotos apsaimniekošanas ieteikumus meža biotopiem.Tika skatītas biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju metodiskās  un tehniskās nianses,  skarot arī konceptuālas dabas jautājumus. Purvainie meži kā mednim nozīmīga dzīvotne, apsaimniekošanas darbu veikšanas termiņi un  metodika tajos, palieņu mežu hidroloģiskais režīms, dabisko traucējumu atveidošana boreālajos un osu mežos, ekosistēmu pakalpojumu vērtība ozolu mežos un biotopu klasifikācija gravu mežos ir daži no apskatītajiem jautājumiem.
 
Sanāksmes dalībnieki vienojās ka vēl citi papildinājumi un precizējumi tiks iesniegti līdz 2016. gada 15.februārim.
 
Pēcpusdienas sesija tika veltīta atskatam uz 2015. gadā paveikto aizsargājamo meža biotopu uzturēšanā un atjaunošanā. Profesors G. Brūmelis, atgādināja, cik svarīgi ir saprast, vai pēc eksperimentālu apsaimniekošanas metožu testēšanas ir sasniegts vēlamais rezultāts. Monitoringā secināts, ka pēc īstenoto eksperimentālo pasākumu veikšanas 2 gadu novērojumu laiks ir pārāk īss, lai spriestu par to, vai ir sasniegts vēlamais, jo šajā periodā iegūtie dati nesniedz viennozīmīgu vērtējumu sasniegtajam rezultātam.  
 
J. Andrušaitis dalījās projekta “FOR - REST” gūtajā  pieredzē,  īstenojot ES nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumus  Gaujas Nacionālajā parkā,   Gulbjusalas purvā un Klauku līcī. Gulbjusalā veikti pasākumi hidroloģiskā režīma atjaunošanai purvainajis mežos, bet Klauku līcī atjaunota parkveida pļava.
 
L. Jukāme un I. Mārdega no projekta “Putni Ādažos” stāstīja par Somijas pieredzi dabisko traucējumu atveidošanā un kontrolēto dedzināšanu virsājos,Natura 2000 teritorijā “Ādaži”.
 
 
Semināra prezentācijas: 
 
 
Semināra fotogalerija skatāma ŠEIT 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.