Projekta notikumi

2015-11-27
Darba vizīte Latgales reģionālajā administrācijā
 
Lai apspriestu Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmā iekļaujamās prioritātes projekta “NAT-PROGRAMME” komanda novembra beidzamajā nedēļā viesojās DAP Latgales reģionālajā administrācijā.
 
Tikšanās gaitā administrācijas speciālisti izteica savus novērojumus un pieņēmumus par nepieciešamajām darbībām teritorijā esošo biotopu un sugu aizsardzībai. Jāatzīmē, ka Latgales reģiona administrācijas pārraudzībā ir vislielākais skaits īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT).
 
Sanāksme aizritēja konstruktīvā gaisotnē, ļaujot gūt nepieciešamo ieskatu reģiona ĪADT uzturēšanas  detaļās. Kā apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus ierobežojošs faktors tika minēts apstāklis, ka vairākām nozīmīgām teritorijām, kas atrodas Latgales reģionā, nav izstrādāts, vai ir novecojis dabas aizsardzības plāns, nepieciešama biotopu kartēšana un ierosinājumi aizsardzības  zonējumu maiņai. Tostarp, tika skarta ainavu aizsardzības problēma, situācijās, kad veidojot jaunus derīgo izrakteņu karjerus netiek ņemta vērā kumulatīvā ietekme.
 
Kopumā, sanāksmes gaitā, tika gūti nozīmīgi fakti par Latgales reģiona IADT stāvokli un nepieciešamajām darbībām šajās teritorijās.
 
Decembra pirmajā nedēļā ir paredzēts tikties ar DAP Kurzemes un Vidzemes administrāciju pārstāvjiem, lai uzklausītu viedokļus par steidzamākajiem biotopu atjaunošanas  darbiem šajos reģionos.  

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.