Projekta notikumi

2015-11-13
Darba vizīte Pierīgas reģionālajā administrācijā
 
10. novembrī, NAT-PROGRAMME projekta ietvaros, notika sanāksme ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvjiem, lai apspriestu nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmu un Programmā iekļaujamās prioritātes administrācijas pārraudzītajā reģionā.
 
Tikšanās ietvaros veikts darbs pie ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa apzināšanas Pierīgas reģionā, ar mērķi noteikt neatliekamās darbības atsevišķu biotopu pastāvēšanai un atjaunošanai. Sanāksmes laikā precizētas prioritārās teritorijas un veicamie pasākumi, kuru īstenošana var sniegt lielāko pienesumu dabas aizsardzībā.
 
Jāatzīmē, ka sanāksmē paveiktais ir ar tālejošu ietekmi, jo “NAT-PROGRAMME” izstrādātā Programma ir pielīdzināma nacionāla līmeņa dabas aizsardzības pasākumu plānojumam, kurā iekļautās aktivitātes būs avots pamatojumam struktūrfondu finansējuma sadalē, nākamajā plānošanas periodā.
 
Kolēģi no Pierīgas reģionālās administrācijas atzīmēja virkni prioritāri veicamu pasākumu, piemēram, palieņu ekosistēmu funkcionalitātes atjaunošanu, specifisko struktūru un funkciju uzturēšanu dabīgo mežu biotopos, purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanu. Ir redzams plašs darba lauks gan plānveidīgi īstenojamiem atjaunošanas pasākumiem, gan talkām un citiem sabiedrības iesaisti un vides izglītību veicinošiem pasākumiem.
 
Novembra mēnesī un decembra sākumā plānotas tikšanās ar DAP Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionālo administrāciju pārstāvjiem, lai sagatavotu precīzu pamatojumu nākamajos gados plānotājiem biotopu atjaunošanas un aizsardzības pasākumiem šajos reģionos.
 
Kas ir “NAT-PROGRAMME” izstrādātā Programma?  
 
Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programma tiek izstrādāta, lai īstenotu to, ka Latvijas dabas aizsardzībai nepieciešamo pasākumu finansējuma piesaistē notiek darbs perspektīvā - plānojot rīcību pēctecību periodam līdz 2020. gadam.
 
Datu, par prioritāri veicamajām darbībām, apkopošana ir cieši saistīta ar Finanšu ministrijas apstiprināto Latvijas darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”, un šajā dokumentā nostiprināto specifisko atbalsta mērķi – saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas.
 
Natura 2000 teritorijās plānotie pasākumi ir paredzēti saskaņā ar Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu (Priority action framework – PAF) un tiks īstenoti saskaņā ar dabas aizsardzības plānos noteikto.
 

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.