Projekta notikumi

2015-09-16
Aicinājums iepazīties ar biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām
 
NAT-PROGRAMME projekta ekspertiem aizvadītais gada posms bijis īpašs – norisinājies spraigs darbs, rakstot ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) apsaimniekošanas vadlīnijas un organizējot ekspertu darba seminārus 6 biotopu grupās.
Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījās vairāk kā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti, meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.
 
Ko ietver vadlīnijas?
 
Dokumentu kopumā, kuru izstrāde noslēgsies gada nogalē, būs rodamas apsaimniekošanas vadlīnijas 17 piejūras un iekšzemes kāpu, 7 iekšzemes ūdeņu, 13 zālāju un krūmāju, 8 purvu, 3 iežu atsegumu, 12 mežu biotopu veidiem, kuri pārstāv Latvijas dabas ainavas vērtīgāko daļu. 
Īpašs darbs ieguldīts tajās biotopu grupās, kurās ir bioloģiskajai daudzveidībai nelabvēlīgs stāvoklis un nevēlama apsaimniekošanas prakse. Šobrīd visstraujāk izzūdošās ir dabiskās pļavas, nopietni apdraudētas ir dabisko mežu dzīvotnes. Labāks stāvoklis ir iežu atsegumu grupai, kur iekļautas kaļķiežu un smilšakmens klintis un alas.
 
Kas sekos tālāk?
 
Šobrīd, gandrīz visās biotopu grupās, darbs ekspertu un nozares profesionāļu vidū ir pabeigts. Ir apkopota pieejamā informācijā par biotopus ietekmējošajiem faktoriem un labākajiem apsaimniekošanas risinājumiem. Gada beidzamajos mēnešos plānoti 6 noslēguma semināri, lai apvienotu viedokļus par izstrādātajiem melnrakstiem. ES nozīmes biotopu apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas publicēšana plānota 2016.gadā. 
 
Nepieciešams skats no malas
 
Autoru vērtējumā melnraksti ir gatavi, lai tos nodotu plašākas sabiedrības vērtējumam. Šobrīd, īpaši gaidīts to cilvēku viedoklis, kam praktiski nāksies lietot vadlīnijas - rokasgrāmatās sniegtos ieteikumus realizējot dzīvē. Ir svarīgi pārliecināties, ka teritoriju īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir izprotams sniegtais stāvokļa raksturojums un nepieciešamās darbības situācijas uzlabošanai.
 
Lai topošo vadlīniju saturs būtu iespējami vispusīgs un pilnīgs, aicinām iepazīties ar šo dokumentu melnrakstiem, lai izteiktu viedokli par nepieciešamajiem papildinājumiem, kuri ņemami vērā pabeidzot biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādi.
Savus viedokļus lūdzu sūtiet NAT-PROGRAMME ekspertiem, mēneša laikā - līdz 15. Oktobrim.
 
Esiet atsaucīgi -  Jūsu viedoklis dabas aizsardzības plānošanā tiks uzklausīts un noteiks dabas nākotni Latvijā!
 
BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJU MELNRAKSTI

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.