Ir uzsākts projekta darbības beidzamais gads
2017-01-24
Apkopojums par projekta NAT PROGRAMME 2016. gada nozīmīgākajiem pasākumiem.
Notikusi projekta uzraudzības grupas sanāksme
2016-12-06
1. decembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, norisinājās projekta “ NAT-PROGRAMME” uzraudzības grupas sanāksm
Atskats uz semināru Gudri apsaimniekoti biotopi Pierīgas reģiona attīstībai
2016-11-08
2.novembra seminārā trīs desmiti apsaimniekošanas un plānošanas speciālistu dalījās ar savu skatījumu par iespējām un izaicinājumiem apsaimniekojot jūras piekrastes biotopus Pierīgas reģionā.
Daugavgrīvā notiks seminārs par piekrastes apsaimniekošanu
2016-10-31
Šā gada 2. novembrī Rīgā, Daugavgrīvā un Buļļos notiks seminārs “Gudri apsaimniekoti biotopi Rīgas reģiona piekrastes attīstībai”
NAT-PROGRAMME projekts pārstāvēts starptautiskajā Eirāzijas Zālāju konferencē
2016-09-30
13. starptautiskajā Eirāzijas Zālāju konferencē, Rumānijā. NAT-PROGRAMME zālāju biotopu grupas vadītāja stāsta par rezultāt-orientētājām zālāju apsaimniekošanas vadlīnijām un to sasaisti ar valsts agrovides politikas plāniem.
Praktiķu, apsaimniekotāju un ekspertu diskusija dabā
2016-09-29
Pierīgā un Vidzemē norisinājājušies NAT-PROGRAMME organizēti semināri, kas pulcināja praktiķus, apsaimniekotājus un ekspertus no Dabas aizsardzības pārvaldes un AS “Latvijas Valsts meži
Eksperti iepazīst biotopu atjaunošanas pieredzi Baltijā
2016-09-01
No 15.-19. augustam norisinājās starptautiska dabas ekspertu tikšanās – 3 dienu ekskurss, aplūkojot mežu un mitrāju atjaunošanas piemērus Baltijā, Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa pasākumu ietvaros
Precizē mācību programmu kursam par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu pļavās.
2016-08-12
Piebalgā, divu dienu apmācību semināram, pulcējušies zālāju biotopu eksperti un LLKC pārstāvji, lai saskaņotu viedokli par apsaimniekošanas vadlīniju izmantošanas iespējām zālāju apsaimniekošanas plāna izstrādei.
Čehijā pulcējas meža ekologi
2016-08-11
Projekta NAT-PROGRAMME pārstāve starptautiskā semināra stāsta par projektā īstenoto meža biotopu eksperimentālo apsaimniekošanas pieredzi.
Seminārs par ūdeņu aizsardzību un ūdensnoteču uzturēšanu
2016-08-10
Šā gada 3. augustā, norisinājās NAT-PROGRAMME projekta rīkotā sanāksme Valsts Vides dienesta pārstāvjiem, kurā projekta saldūdeņu darba grupas vadītājs A.Urtāns seminārā sapulcētajiem inspektoriem un lēmumu pieņēmējiem stāstīja par dabai draudzīgiem
Semināri par vienotu skatījumu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanā.
2016-07-25
Ķemeros un Bebrenē ir norisinājušies semināri par vienotu skatījumu uz bioloģiski vērtīgo zālāju novērtēšanu.
NAT-PROGRAMME gūst praktiskas atziņas par mitrāju atjaunošanu
2016-07-13
No 2016. gada 17. līdz 20. maijam projekta NAT-PROGRAMME pārstāvji Juris Jātnieks un Agnese Priede piedalījās 11. Starptautiskās mitrāju zinātnieku savienības Eiropas reģionālajā konferencē.
LIFE projektu koordinācijas un konsultāciju seminārā par piekrastes kāpu atjaunošanu un apsaimniekošanu
2016-07-08
No 15. līdz 17. jūnijam Nīderlandes piekrastes pilsētā Zandvortā (Zandvoort) norisinājās LIFE projektu koordinācijas un konsultāciju seminārs par piekrastes kāpu atjaunošanu un apsaimniekošanu.
Kurzemes pašvaldības iepazīt kāpu apsaimniekošanas risinājumus
2016-04-20
Kurzemes piekrastes pašvaldību pārstāvji divu dienu seminārā iepazīstas ar biotopu apsaimniekošanas praksi, kura aprobēta, izstrādājot biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas projekta “NAT-PROGRAMME” ietvaros.
Atskats uz mežu biotopu aizsardzības vadlīniju darba grupas noslēguma semināru
2016-02-02
Šā gada 26. janvārī, Ādažos, norisinājās noslēdzošais meža biotopu grupas apsaimniekošanas un atjaunošanas vadlīniju izstrādes seminārs.
Atskats uz piekrastes biotopu aizsardzības vadlīniju darba grupas noslēguma semināru
2016-01-27
Šā gada 15. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, Rīgā, norisinājās noslēdzošais piekrastes biotopu grupas aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes seminārs.
Atskats uz saldūdeņu biotopu aizsardzības vadlīniju darba grupas noslēguma semināru
2016-01-07
Šā gada 5. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, Rīgā, norisinājās noslēdzošais saldūdeņu biotopu grupas aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes seminārs.
Darba vizīte Latgales reģionālajā administrācijā
2015-11-27
Lai apspriestu Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmā iekļaujamās prioritātes projekta “NAT-PROGRAMME” komanda novembra beidzamajā nedēļā viesojās DAP Latgales reģionālajā administrācijā.
Darba vizīte Pierīgas reģionālajā administrācijā
2015-11-13
NAT-PROGRAMME projekta ietvaros notikusi sanāksme ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvjiem, lai apspriestu nacionālajā Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programmā iekļaujamās prioritātes
Ķemeros tiekas pļavu apsaimniekošanā ieinteresētie
2015-11-04
2015. gada 29. oktobrī Ķemeru Nacionālajā parkā pulcējās dabisko zālāju apsaimniekošanas un atjaunošanas interesenti – vairāk nekā 40 nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvji, pļavu un ganību apsaimniekotāji.
Vēl novembrī turpināsies ieteikumu uzklausīšana
2015-10-19
Projekta “NAT-PROGRAMME” darbs arī turpmāko mēnešu laikā tiks veltīts tam, lai pieņemtu ierosinājumus papildinājumiem un turpinātu konstruktīvu diskusiju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju pilnveidei.
Turpinās diskusija par zālāju atjaunošanas un apsaimniekošanas vadlīnijām
2015-10-16
Aicinām piedalīties LIFE projekta NAT-PROGRAMME organizētā seminārā par ES aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas vadlīnijām.
Kā palīdzēt tārtiņam un akmeņlauzītei?
2015-10-01
Septembra beigās vienkopus pulcējās sugu un biotopu eksperti un apsaimniekošanas praktiķi, lai apskatītu un apspriestu purvu biotopu atjaunošanā pielietotus risinājumus.
Aicinājums iepazīties ar biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām
2015-09-16
Lai ES nozīmes biotopu apsaimniekošana vadlīniju saturs būtu iespējami vispusīgs un pilnīgs, aicinām iepazīties vadlīniju melnrakstiem, lai izteiktu viedokli par nepieciešamajiem papildinājumiem.
Atskats uz semināru par dabas vērtībām osu mežos.
2015-08-08
5.augustā Rāznas nacionālajā parkā, Andrupenē, NAT-PROGRAMME projekta organizētajā seminārā pulcēts kupls dalībnieku skaits, ieinteresētu osu mežu apsaimniekošanas un dabas vērtību saglabāšanas jautājumos.
Dabas aizsardzības pārvalde:Par ošu slimības izplatību Latvijā
2015-08-05
Pēdējā desmitgadē daudzās Eiropas valstīs konstatēta parastā oša Fraxinus excelsior, kā arī tam radniecīgā šaurlapu oša F.angustifolia audžu bojāeja. Sākusies Polijā, nu arī Latvijā pēdējos gados vērojama strauja šo koku atmiršana.
Andrupenē notiks seminārs par dabas vērtībām osu mežos
2015-08-04
Trešdien, 2015. gada 5. augustā Dagdas novada Andrupenē (muzeja “Andrupenes lauku sēta” telpās) notiks seminārs„ Osi un ar tiem saistītas dabas vērtības mežos”.
Jaunas EK vadlīnijas mežu īpašniekiem Natura 2000 teritorijās
2015-07-31
Eiropas Komisija ir sagatavojusi vadlīnijas “Natura 2000 un meži”, kuru mērķis ir sniegt skaidrojumu mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem par apsaimniekošanas jautājumiem Natura 2000 teritorijās Eiropas Savienībā.
Talka pie Ventas rumbas
2015-06-13
Ceturtdienas talkā pie Ventas rumbas piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes projekta NAT-PROGRAMME, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes, Kuldīgas novada pašvaldības un uzņēmumu pārstāvji, kā arī brīvprātīgie.
Ventas Rumbas apkārtnes sakopšanas talka.
2015-06-03
Uzaicinām uz talku, kas notiks šā gada 11.jūnijā, Kuldīgā, lejtecē pie Ventas rumbas. Talkas gaitā paredzēts izpļaut un savākt apaugumu upes labā krasta posmā starp Veco tiltu un Ventas rumbu.
Eiropas Komisijas LIFE nodaļas pārstāvju vizīte
2015-05-26
Maija sākumā, triju dienu vizītē, Dabas Aizsardzības Pārvaldes LIFE NAT-PROGRAMME projektu apmeklēja Eiropas Komisijas LIFE nodaļas pārstāvji
Dabas vērtības Latgales ezeros
2015-05-19
Noticis seminārs par ezeru īpaši aizsargājamajām dabas vērtībām, iezīmējot maija pasākumus, kas veltīti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla NATURA 2000 un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības popularizēšanai.
Apspriež Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo mežu apsaimniekošanas stratēģiskos mērķus
2015-05-16
Tikušies Dabas aizsardzības pārvaldes un NAT-PROGRAMME pārstāvji, lai diskutētu un pārrunātu, kā tālāk saimniekot Pārvaldes valdījuma mežos, kas vēl pavisam nesen tika saimnieciski izmantoti atbilstoši valdošajai mežsaimniecības praksei.
Apspriež vadlīnijas piekrastes biotopu apsaimniekošanai.
2015-05-04
30. aprīlī Vides minitrijā, notika piekrastes ekspertu sanāksme par vadlīnijām priekškāpu, embrionālo kāpu, stāvkrastu un pelēko kāpu apsaimniekošanā.
Notiks piekrastes ekspertu darba grupas sanāksme
2015-04-23
Notiks ekspertu sanāksme, lai apkopotu priekšlikumus piekrastes apsaimniekošanas vadlīnijām - konkrētiem labojumiem un papildinājumiem.
Purva ekspertu redzeslokā arī izstrādāti kūdras purvi
2015-04-15
Purvu ekspertu tikšanās mērķis bija dalīties redzējumā par izstrādātiem kūdras purviem, to nākotni ekosistēmu atjaunošanas kontekstā, un interpretāciju caur Eiropas Savienības biotopu klasifikācijas prizmu.
Projekts „Nat Programme” par savu pieredzi un īstenojamajiem pilnveidojumiem Briseles sanāksmē
2015-04-07
Šā gada marta beigās, Briselē, notika LIFE projektu pieredzes konsolidācijas sanāksme (Platform Meeting), kurā piedalījās projekta
Ķērpju silā pulcējās eksperti diskusijai par Mežainām jūrmalas kāpām.
2015-03-31
Eksperti divas dienas diskutēja par jautājumiem, saistītiem ar mežainu jūrmalas kāpu apsaimniekošanas aktualitātēm, kuras jāņem vērā, izstrādājot biotopa apsaimniekošanas vadlīnijas.
Notikušas talkas zālāju uzturēšanai
2015-03-23
Pabeidzot iepriekš aizsākto,divās talkās notikuši zālāju biotopu atjaunošanas pasākumiem veltīti darbi.
Semināra „NATURA 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātes un perspektīva” apskats
2015-03-04
Šī gada 27.februārī VARAM konferenču zālē noritēja NAT-PROGRAMME projekta vidusposma seminārs par Latvijas Natura 2000 teritoriju un ES nozīmes aizsargājamo dzīvotņu saglabāšanas un atjaunošanas prioritātēm un iespējamiem risinājumiem nākotnē.
Uzaicinājums uz projekta ieviešanas vidusposma semināru
2015-02-27
NAT-PROGRAMME projekts aicina piedalīties projekta ieviešanas vidusposma seminārā, kura norise plānota 2015. gada 27.februārī.
Atskats uz bezmugurkaulnieku aizsardzībai veltīto sanāksmi
2015-02-26
Februāra sākumā, Vides ministrijā, norisinājās ekspertu sanāksme kurā tika skatītas situācijas, kā rīkoties un nenodarot ļaunumu veicināt bezmugurkaulnieku daudzveidības aizsardzību
Aicinām uz diskusiju par bezmugurkaulnieku sugu aizsardzību, to dzīvotņu saglabāšanu un atjaunošanu
2015-01-19
NAT-PROGRAMME projekts aicina piedalīties kāpu, dabisko zālāju un purvu biotopu darba grupas seminārā 2015. gada 3. februārī. Diskutēt par bezmugurkaulnieku un to dzīvotņu aizsardzības, saglabāšanas un uzlabošanas aspektiem biotopu atjaunošanā.
Putniem nozīmīgo pļavu un ganību apsaimniekošana
2015-01-05
2014.gada nogalē notika zālāju darba grupas ietvaros organizētais seminārs
Traucējumu loma meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā
2014-12-11
Meža dzīves cikls un tā attīstības procesi norit daudz ilgāk par cilvēka mūžu. Tradicionāli mežu aizsardzība balstījusies uz saimnieciskās darbības aizliegumiem un dabisko procesu netraucētu norisi. Tomēr ...
Dabisko zālāju biotopu darba grupas seminārs
2014-12-01
Seminārs veltīts zālāju putnu daudzveidības saglabāšanai, izstrādājot aizsargājamo zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas.
Osu mežu apsaimniekošanai veltīti pasākumi
2014-10-16
Projekts NAT-PROGRAMME organizē divus osu mežu apsaimniekošanai veltītus pasākumus 2014. gada 16. un 17. oktobrī – diskusiju par šī retā biotopa apsaimniekošanas metodēm, kā arī osu meža atjaunošanai veltītu talku!
Jaunajā LIFE programmā būtiski palielināts klimata projektiem pieejamais finansējums
2014-08-04
Projekta vadītājs J.Jātnieks starptautiskā sanāksmē par LIFE projektu pieredzi klimata pārmaiņu mīkstināšanā iepazinās ar jaunās LIFE programmas prioritātēm un finansējuma iespējām, kā arī prezentēja Latvijas pieeju dabas prioritāšu izvirzīšanai.
Bagātie osu meži un to saglabāšana
2014-07-15
Viens no krāšņākajiem mežu veidiem Latvijā ir uz osu reljefa veidojies skujkoku mežs. Šādos mežos atrodamas daudzas retas sugas, kurām nepieciešami īpaši augšanas apstākļi un šādus apstākļus veicinoša kopšana.
NAT-PROGRAMME eksperts nacionālajā televīzijā stāsta par upju kopšanu
2014-06-16
Pasaules vides dienu atzīmēja daudzviet Latvijā. Arī projekts NAT-PROGRAMME šajā dienā pievērsa sabiedrības uzmanību vides un dabas aizsardzības jautājumiem. Projekta organizētā Ventas kopšanas talka atspoguļota nacionālās televīzijas reportāžā.
Pasaules Vides dienu daudzinām ar praktiskiem darbiem Ventā un Riežupē
2014-06-10
Projekta NAT-PROGRAMME ūdens dzīvotņu eksperts Andris Urtāns veicinājis sabiedrības iesaistīšanos dabas kopšanā, projektā veicamo uzdevumu ietvaros organizējot Ventas upes kopšanu, kas pulcēja gan vietējos iedzīvotājus, gan dabas speciālistus.
Kārklu stādīšana jūras krastā jāveic ļoti pārdomāti
2014-05-19
Projekts NAT-PROGRAMME sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un piesaistītiem piekrastes ekspertiem Engures novadā meklē efektīvākos risinājumus krasta erozijas mazināšanai.
Semināros skaidro, kā apsaimniekot zālājus dabai draudzīgā veidā
2014-04-30
Zālāju eksperte Solvita Rūsiņa piedalījusies trīs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētos semināros zemniekiem, kā arī sadarbībā ar DAP Kurzemes reģionālo administrāciju organizējusi atsevišķu semināru Rucavas novada zemniekiem.
Notikusi 2. projekta uzraudzības grupas sanāksme
2014-04-26
2014. gada 22. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika 2. projekta uzraudzības grupas sanāksme, kurā piedalījās 11 dalībnieki, pārstāvot piecas dažādas organizācijas.
NAT-PROGRAMME eksperti sagatavojuši indikatorus biotopu kvalitātes noteikšanai
2014-04-20
Lai jebkuram dabas interesentam palīdzētu saprast aizsargājamā biotopa kvalitāti, projekta NAT-PROGRAMME ietvaros tiek gatavota biotopu kvalitātes indikatīvā vērtējuma atslēga jeb tabula, kas soli pa solim palīdzēs noteikt biotopa stāvokli.
Aptauja par dabisko pļavu un ganību kopšanu, izmantošanu un vērtībām
2014-04-10
Projekts NAT-PROGRAMME veic aptauju par dabisko pļavu un ganību kopšanu, izmantošanu un vērtībām. Aptaujas mērķis ir apkopot zemnieku un apsaimniekotāju pieredzi pļavu apsaimniekošanā, kā arī noskaidrot viedokļus par pļavu un ganību vērtībām.
Eksperimentāli meža biotopu apsaimniekošanas darbi Paņemūnē un Rāznā
2014-04-09
Izstrādājot vadlīnijas aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai, notiek arī praktiski eksperimentāli pasākumi, kuros rūpīgi izvēlētās apsaimniekošanas metodes tiek pārbaudītas dabā, lai izvērtētu to efektivitāti.
Seminārs par zālāju apsaimniekošanu Rucavā
2014-04-07
Projekta ekspertes Solvita Rūsiņa (zālāji) un Brigita Laime (piekraste) tiksies ar vietējiem iedzīvotājiem Rucavā, lai diskutētu par dabas vērtībām un to apsaimniekošanu lauksaimniecības zemēs, kas atrodas dabas liegumā Sventājas upes ieleja.
Aicinām uz semināru par atsegumu un alu aizsardzību un apsaimniekošanu!
2014-03-21
2014. gada 28. martā Dabas aizsardzības pārvaldē Siguldā notiks seminārs par atsegumu un alu aizsardzību un apsaimniekošanu. Semināra mērķis ir veicināt diskusiju par aizsargājamo biotopu saglabāšanu.
Projektā NAT-PROGRAMME atjaunoti kaļķainie zāļu purvi Šlīterē
2014-02-20
Ziema ir īstais laiks, lai veiktu darbus, kas paredzēti dabas vērtību uzturēšanai un atjaunošanai. Sevišķi rūpīgi jāplāno krūmu un koku izzāģēšana vietās, kur radītais traucējums varētu ietekmēt lielo plēsējputnu ligzdošanu.
Rūpēs par Latvijas ūdeņiem ir apvienojies ievērojams spēks!
2014-02-19
Jau otro gadu pēc kārtas Dabas aizsardzības pārvaldes projekts NAT-PROGRAMME sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju atzīmēja Ramsāres konvencijas iedibināto Starptautisko mitrāju dienu ar tai veltītu semināru „Ūdens saskarsme”.
Zālāju semināra pārskats un darba grupu iesniegtie ieteikumi.
2014-02-10
Zālāju grupas seminārs pulcēja lielu skaitu interesentu, kuri gan diskusijās pēc prezentācijām, gan atsevišķās darba grupās apsprieda projektā izstrādājamās biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas un Natura 2000 teritoriju aizsardzības programmu.
Aicinām piedalīties Starptautiskajai mitrāju dienai veltītā seminārā!
2014-01-27
Aicinām piedalīties Starptautiskajai mitrāju dienai veltītā seminārā „Ūdens saskarsme”. Seminārs vienlaikus būs arī saldūdens dzīvotņu darba grupas seminārs par ūdens dzīvotņu stāvokli, to apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādi.
NAT-PROGRAMME purvu semināra atziņas.
2013-12-09
2013. gada 5. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pulcējās plašs dabas ekspertu loks, lai darba grupās diskutētu par purvu dzīvotnēm un ar to atjaunošanu saistiītajiem jautājumiem.
Seminārs par Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu.
2013-11-26
NAT-PROGRAMME vadītājs Juris Jātnieks prezentē Latvijas dabas aizsardzības Prioritāro rīcību plānu, kas norāda nākamo 6 gadu prioritātes dabas aizsardzībā un apsaimniekošanā, kā arī tām provizoriski nepieciešamo finansējumu.
Konferencē diskutē par dabas aizsardzību mežsaimniecībā.
2013-11-25
Konferencē "Dabas aizsardzība mežsaimniecībā - risināmie jautājumi" mežu īpašnieki tikās ar dabas aizsardzības pārstāvjiem, lai diskutētu par optimālāko pieeju ūdenstilpju piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanai.
Aicinām uz semināru par purvu biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu!
2013-11-20
2013. gada 5. decembrī notiks projekta NAT-PROGRAMME organizēts seminārs „Eiropas Savienības nozīmes purvu biotopu apsaimniekošana un aizsardzība: ceļā uz vadlīniju izstrādi”.
Aicinām interesentus pieteikt dalību dabisko pļavu un ganību biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīniju izstrādē!
2013-11-19
Šī gada 13. decembrī notiks dabisko zālāju biotopu darba grupas seminārs, kurā paredzēts apspriest dabisko zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības mērķus, vadlīniju saturu un ietvaru.
Projekta ekspertu pārskats par gūto pieredzi apmaiņas braucienā uz Somiju.
2013-11-08
Pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju projekta eksperti iepazinās ar dažādām zālāju, mežu, mitrāju un purvu biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas metodēm, jau paveikto vairākos Somijā īstenotos Life projektos, kā arī dalījas Latvijas pieredzē.
Rudens aktualitātes meža biotopu grupā.
2013-10-30
Meža biotopu grupā sagatavots literatūras pārskats par mežu apsaimniekošanas pieredzi citās Eiropas valstīs, kā arī gūts praktisks ieskats dabisko traucējumu imitācijas pielietošanā pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju.
Uzsākti kaļķaino zāļu purvu biotopu atjaunošanas darbi.
2013-10-15
Tipiski kaļķainie zāļu purvi ir bagāti dažādām grīšļu, orhideju un sūnu sugām,bet pašlaik daudzviet Latvijas purvos konstatētas degradācijas pazīmes. Tāpēc projekta NAT-PROGRAMME ietvaros tiek meklēti labākie veidi,kā apsaimniekot un atjaunot purvus.
Izmēģināta jauna pieeja biotopu kartēšanā.
2013-10-15
Projekta NAT-PROGRAMME un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas speciālisti sadarbībā ar SIA „Envirotech” piedalījušies bezpilota lidaparāta testēšanā aerofotogrāfiju iegūšanai.
Talkā uzlabo Ruiša pūķgalves augšanas apstākļus.
2013-10-14
2013. gada 9. oktobrī Rāznas nacionālajā parkā pulcējās dabas entuziasti, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu labākus augšanas apstākļus gan retajai Ruiša pūķgalvei, gan meža silpurenēm un assinssārtajām gandrenēm.
Andris Urtāns starptautiskā konferencē stāsta par Latvijas pieredzi upju kopšanā.
2013-10-14
5. Eiropas upju restaurācijas konferencē Vīnē projekta NAT-PROGRAMME ūdens biotopu eksperts sniedza ziņojumu par Latvijas pieredzi upju apsaimniekošanā, kā arī iepazinās ar citu valstu pieredzi straujteču kopšanā.
NAT-PROGRAMME zālāju eksperte Solvita Rūsiņa starptautiskā konferencē ziņo par sauso zālāju aizsardzību un apsaimniekošanu Latvijā.
2013-10-13
Starptautiskajā sauso zālāju konferencē Vācijā dalībnieki dalījās savu valstu pieredzē par zālāju apsaimniekošanu un aizsardzību, īpaši norādot uz labās pieredzes piemēriem, kurus būtu iespējams ieviest arī citās valstīs.
Otrā meža biotopu darba grupas sanāksme pulcē vairāk kā 60 dalībnieku.
2013-10-03
Divu dienu seminārs Grundzāles pagasta "Purgaiļos" pulcēja lielu skaitu interesentu. Seminārā tika pārrunātas pirmās iestrādnes biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām, kā arī citi nozares speciālistiem būtiski jautājumi.
Apsekotas vairākas mežu teritorijas.
2013-08-22
Pirms projektā tiek uzsākti eksperimentālie apsaimniekošanas darbi mežos, projekta meža biotopu eksperte Sandra Ikauniece apsekojusi vairākas mežu teritorijas, lai apskatītu un novērtētu tur pielietoto apsaimniekošanas metožu efektivitāti.
Noris jūras piekrastes teritoriju apsekošana.
2013-08-12
Projekta jūras piekrastes biotopu grupā veikta pelēko kāpu un starpkāpu ieplaku apsekošana dabas liegumos Užava un Ovīši. Apsaimniekošanas darbi Užavā tiks uzsākti jau tuvākajā laikā.
Tiek dokumentēts purvu biotopu un sugu pašreizējais stāvoklis.
2013-07-30
Tuvojoties purvu apsaimniekošanas uzsākšanai, purvu eksperte Agnese Priede projektā paredzētajās apsaimniekošanas vietās veic to pašreizējā stāvokļa detalizētu dokumentēšanu.
Vairākos upju attīrīšanas pasākumos veikta dažādu upju apsaimniekošanas metožu testēšana.
2013-07-22
Projekta NAT-PROGRAMME ūdeņu eksperts Andris Urtāns sadarbībā ar citu projektu un iniciatīvu pārstāvjiem veicis attīrīšanas darbus Kauliņas, Platones un Sidrabes upēs.
Notikušas apmācības par GPS uztvērēju izmantošanu attālinātai datu ieguvei.
2013-06-18
Projekta NAT-PROGRAMME ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti un NAT-PROGRAMME eksperti divos mācību semināros apguva iemaņas darbam ar GPS uztvērējiem.
Meža biotopu darba grupa uzsāk darbu pie apsaimniekošanas vadlīniju izstrādes.
2013-06-13
Lai savstarpējās diskusijās pārrunātu teorētiski iespējamās aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanas metodes, LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME ietvaros Siguldā pirms Jāņiem tikās meža biotopu darba grupas pārstāvji.
Projekta eksperti atgriežas no pieredzes apmaiņas brauciena Polijā.
2013-06-02
Laikā no 2013. gada 24. līdz 31. maijam NAT-PROGRAMME eksperti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un piedalījās konferencē 10th European Dry Grassland Meeting „When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands”.
Noticis Starptautiskajai mitrāju dienai veltīts seminārs.
2013-02-05
Pasākuma dalībnieki iepazinās ar mākslīgo mitrāju pielietojumu notekūdeņu attīrīšanā, inovatīvām ūdens resursu izpētes metodēm, paveiktajiem darbiem upju un purvu attīrīšanā, kā arī apskatīja Latvijas Dabas muzeja izstādi „Manas mitrās mājas”.
Dabas aizsardzības pārvalde uzsāk nacionālas nozīmes projektu.
2013-02-01
31. janvārī Siguldā notika projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” atklāšanai veltīts seminārs, pulcējot vairāk kā 60 nozares profesionāļu.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.