LAT | ENG
Pirmdiena, 2022.gada 15. augusts
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

2013-11-26
Seminārs par Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu.
 
2013. gada 13. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika seminārs par Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanas iespējām 2014.-2020. gadā. Seminārā ar ziņojumiem uzstājās Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvis Frenks Vasens (Frank Vassen), Dabas aizsardzības pārvaldes Life+ projekta NAT-PROGRAMME vadītājs Juris Jātnieks, kā arī Pasaules Dabas Fonda, VARAM un Zemkopības ministrijas pārstāvji.
 
Šogad ES dalībvalstīm ir sniegta lieliska iespēja strukturēt un uzlabot Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansējumu, deklarējot savas Nacionālās dabas aizsardzības prioritātes Prioritāro rīcību plānā (PRP), kas norāda nākamo 6 gadu prioritātes dabas aizsardzībā un apsaimniekošanā, kā arī tām provizoriski nepieciešamo finansējumu.
 
Latvijā prioritāro rīcību plāna izstrādi koordinēja projekta NAT-PROGRAMME ekspertu komanda ciešā sadarbībā ar valsts un nevalstisko organizāciju dabas speciālistiem. Tika uzklausīti, apkopoti un diskusijās izvērtēti ieteikumi par Latvijai būtiskāko dabas aizsardzībā.
 
Projekta NAT-PROGRAMME vadītājs Juris Jātnieks gandrīz stundu garā prezentācijā izklāstīja sagatavotā plāna struktūru, demonstrēja piemērus no PRP iekļautajām 44 dabas aizsardzības jomas prioritātēm, kurām pēc dabas nozares profesionāļu domām prioritāri nepieciešams finansējums nākamajā plānošanas periodā. Prioritāro rīcību augšgalā minētas tādas dabas aizsardzībai būtiskas lietas kā biotopu kartēšana, biotopu aizsardzība, apsaimniekošana, atjaunošana un arī dabas infrastruktūra. Plānā iekļauts provizorisks nepieciešamo līdzekļu novērtējums dažādiem Latvijas Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem kopumā valstī.
 
PRP palīdzēs nodrošināt finansējuma mērķtiecīgu piesaisti Dabas aizsardzības rīcībām no dažādiem ES fondiem – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas struktūrfonda un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Ar šī plāna palīdzību iespējams noteikt gan to, kam nepieciešams finansējums, gan iespējas šo finansējumu saņemt arī no tādiem potenciāliem finansējuma avotiem kā vides finanšu instruments LIFE, pētniecības fonds „Apvārsnis 2020” un nacionālie fondi.
 
Vismaz reizi 2014.-2020. periodā EK iesniegtais PRP var tikt aktualizēts atbilstoši jauniem datiem par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Šo dokumentu EK paredzējusi izmantot kā pārbaudes līdzekli struktūrfondu izmantojumam – ieguldījumiem dabas aizsardzībā jāatbilst PRP.
 
Iepazīties ar prioritāro rīcību plānu iespējams pēc pieprasījuma, rakstot uz zanda.zalite@daba.gov.lv.
 
 Jura Jātnieka prezentācija: Finansējuma vajadzības Natura 2000 tīklam un Prioritāro rīcību plāns (PRP)( 1.44 MB) 
 
 Visas semināra prezentācijas iespējams lejupielādēt šajā vietnē

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.