LAT | ENG
Trešdiena, 2022.gada 10. augusts
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

Zālāji un krūmāji

 Zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde - aktivitātes apraksts
 Sagaidāmie rezultāti
 Kāpēc nepieciešamas zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas?
 Jaunumi un progress
 Zālāju biotopu darba grupas galvenā eksperte
 Fotogalerijas
Prezentacijas
Aptaujas ANKETA
 
 
Zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde - aktivitātes apraksts.
 
Šīs projekta aktivitātes ietvaros tiks izstrādātas zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas – rokasgrāmata un īsāka formāta brošūra, kas ikvienam interesentam saprotamā un viegli uztveramā formātā sniegs norādes par piemērotākajām un efektīvākajām apsaimniekošanas metodēm dažādiem zālāju biotopiem, kas atrodas īpaši aizsargājamās Natura 2000 teritorijās. Vadlīniju izstrādē tiks iesaistīti dažādu nozares organizāciju eksperti – Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, nevalstisko un privāto organizāciju pārstāvji, kā arī uzklausīta zemes apsaimniekotāju pieredze. Eksperti strādās darba grupā, kura tiksies regulāros semināros, lai apspriestu un rekomendētu piemērotākās apsaimniekošanas metodes dažādiem zālāju biotopiem. Vadlīniju pirmais uzmetums tiks pabeigts līdz 2014. gada nogalei/2015. gada sākumam, savukārt rokasgrāmatas gala versija tiks publicēta 2016. gadā.
 
Pēc pirmajām zālāju darba grupas rekomendācijām (2013.gadā), dažādas apsaimniekošanas metodes tiks testētas vairākās Natura 200 teritorijās. Apsaimniekošanas metodes tiks izmēģinātas sugām bagātās atmatu pļavās (6270*), jo šis biotops ir plāsi izplatīts Natura 2000 teritorijās un tam nepieciešamas specifiskas apsaimniekošanas metodes. Apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti arī sausās pļavās kaļķainās augsnēs (6210). Šie biotopi tiks atjaunoti ar pļaušanas, siena vākšanas un koku un krūmu ciršanas un palīdzību. Apsaimniekotās teritorijas būs labs praktisks paraugs zemes īpašniekiem un demonstrēs, kā veiktos apsaimniekošanas darbus var īstenot arī citviet. Apsaimniekošanas metožu testēšana notiks laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam. Šai laikā tiks arī izvērtēta veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāte.
 
Uz augšu 
 
Sagaidāmie rezultāti
 
1. Izstrādātas zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju elektroniskā versija latviešu, krievu un angļu valodā pieejama projekta NAT-PROGRAMME mājas lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.
 
2. Inovatīvi atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi īstenoti aptuveni 10 hektāros prioritāri aizsargājamo zālāju biotopu (6270*) un (6210 un 6430).
 
3. Publicēta zālāju biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmata un brošūra. 
 
Uz augšu 
 
Kāpēc nepieciešamas zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas?
 
Vairāk nekā 520 augu sugas (1/3 no Latvijas floras) ir atrodamas tieši zālājos. Zālāji, kas iekļauti Natura 2000 teritorijās, ir dabiskās pļavas un ganības ar lielu ES nozīmes sugu dažādību (piemēram, parkveida (meža) pļavas (6530*), kaļķainas smiltāju pļavas (6120*), sugām bagātas atmatu pļavas (6270*)). Labvēlīgi Es nozīmes sugu un biotopu aizsardzības apstākļi var tikt nodrošināti tikai ar efektīvu un atbilstošu zālāju apsaimniekošanu. Zālāji ir nozīmīgi dažādu sugu aizsardzībai, kā piemēram, aptuveni 40% aizsargājamo augu sugas ir atrodamas zālājos, 82% no griezes crex crex ligzdām arī atrodas zālājo. Dabiskie un ekstensīvi apsaimniekotie zālāji ir bioloģiski vissvarīgākie, bet pašlaik tie aptver tikai 0.3% Latvijas teritorijas.
 
Visi dabiskie un daļēji dabiskie, sugām bagātie zālāju biotopi Latvijā ir ES prioritārie biotopi, bet to kvalitāte un platība Natura 2000 teritorijās samazinās pareizas un efektīvas aposaimniekošanas iztrūkuma dēļ. Vadlīnijas palīdzēs izvēlēties piemērotākās apsaimniekošanas metodes zālāju biotopiem, ņemot vērā pieejamos resursus un prioritārās sugu un biotopu vajadzības. Testa teritorijās veiktie apsaimniekošanas darbi kalpos kā labs praktisks piemērs zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem.
 
Uz augšu 
 
Jaunumi un progress
 
 
 
Zālāju biotopu darba grupas galvenā eksperte
 
Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, rusina@lu.lv
 
Uz augšu 
 
 
 
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.