LAT | ENG
Trešdiena, 2016.gada 25. maijs
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

Publikācijas un dokumenti

.

 DARBA DOKUMENTI - dažādi dokumenti izstrādes stadijā

 BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJU MELNRAKSTI

 BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJAS - BEIDZAMĀS REDAKCIJAS

 PĀRSKATI PAR BIOTOPU ATJAUNOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PIEREDZI LATVIJĀ, EIROPĀ, PASAULĒ

 SEMINĀRU PREZENTĀCIJAS

 
 
 
DARBA DOKUMENTI - dažādi dokumenti izstrādes stadijā
 
 
BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJAS 
 
VADLĪNIJAS ZĀLĀJU BIOTOPIEM
 
BIOTOPU APSAIMNIEKOŠANAS VADLĪNIJU MELNRAKSTI
       ZĀLĀJI  |   PIEKRASTE UN SMILTĀJI  |  IEŽI  |  PURVI  |  MEŽI  |  ŪDEŅI
 
Zemāk rodami NAT-PROGRAMME projekta ekspertu sagatavotie dokumenti - ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju melnraksti. Vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.
 
Lai topošo vadlīniju saturs būtu iespējami vispusīgs un pilnīgs, aicinām iepazīties ar šo dokumentu melnrakstiem, lai izteiktu viedokli par nepieciešamajiem papildinājumiem, kuri ņemami vērā pabeidzot biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrādi.
Savus viedokļus lūdzu sūtiet NAT-PROGRAMME ekspertiem
 
Komentāros sagaidām veicinošu kritiku - ieteikumus un labojumus iespējami precīzā formā, un uz kopēju dabas aizsardzības mērķi vērstā rezultātā, ko esam gatavi ņemt vērā, izstrādājot topošos vadlīniju dokumentus. Izmaiņas iespējams veikt līdz brīdim, līdz vadlīnijas tiks nodotas tulkošanai.
ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas publicēšana plānota 2016.gadā. 
 
VADLĪNIJU MELNRAKSTI ZĀLĀJU BIOTOPIEM

   

VADLĪNIJU MELNRAKSTI PIEKRASTES UN SMILTĀJU BIOTOPIEM  
 
VADLĪNIJU MELNRAKSTI ATSEGUMU UN ALU BIOTOPIEM
 
VADLĪNIJU MELNRAKSTI PURVU BIOTOPIEM 
    
VADLĪNIJU MELNRAKSTI MEŽU BIOTOPIEM
 

    

VADLĪNIJU MELNRAKSTI ŪDEŅU BIOTOPIEM
  
 
 Uz augšu 
 
 
PĀRSKATI PAR BIOTOPU ATJAUNOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS PIEREDZI LATVIJĀ, EIROPĀ, PASAULĒ
 
Uz augšu 
 
SEMINĀRU PREZENTĀCIJAS
 
15.04.2016.     Seminārs "Gudri apsaimniekoti biotopi Kurzemes piekrastes attībai". Ziemupe 
26.01.2016.     Seminārs "Meža biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs". Ādaži 
15.01.2016.     Seminārs "Piekrastes biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs".Rīga  
05.01.2016.     Seminārs "Saldūdeņu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs". Rīga
29.10.2015.     Seminārs "Dabisko zālāju biotopu darba grupas sanāksme", Ķemeri
05.08.2015.     Seminārs "Dabas vērtības osu  mežos", Andrupene
13.05.2015.     Seminārs "Ūdenstilpju apsaimniekošanas pieredze Latgalē: mērķi un vadlīnijas", Daugavpils
03.02.2015.     Seminārs " Apsaimniekošanas un aizsardzības aspekti bezmugurkaulnieku daudzveidības saglabāšanai", Rīga
17.12.2014.     Seminārs  "ES zālāju biotopu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas putnu daudzveidības saglabāšanai"
14.12.2014.     Seminārs  "Traucējumu loma meža attīstībā"
28.03.2014.     Seminārs "Atsegumu un alu aizsardzība un apsaimniekošana: mērķi un vadlīnijas", Sigulda 
05.02.2014.     Starptautiskā mitrāju diena. Seminārs "Ūdens saskarsme". Rīga
13.12.2013.     Seminārs "Dabisko zālāju apsaimniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas".Sigulda
05.12.2013.     ES nozīmes purvu biotopu apsaimniekošana: ceļā uz vadlīniju izstrādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.11.2013.     Seminārs par Eiropas īpaši aizsargajamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.-26.09.2013.     Seminar "Restoration of mire habitats in Boreal Biogeographical Region", Soomaa (Vanaõue), Estonia
06.09.2013.     Meža biotopu ekspertu 2. sanāksme Grundzāles pagasta "Purgaiļos"
04.09.2013.     Konference „The Nordic-Baltic Wetlands Wetlands in a time of climate change – mitigation, re- silence and adaptation”,Ilulissat, Grenlande
19.04.2013.     Seminārs sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. Jelgava
17.04.2013.     Seminārs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru. Dviete
05.04.2013.     Seminārs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Kuldīga
04.04.2013.     Seminārs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rēzekne
05.02.2013.     Seminārs "ŪDENSRŪPE-2013". Latvijas Dabas muzejs
31.01.2013.     Projekta atklāšanas seminārs. Sigulda
 
Uz augšu  
 
15.04.2016. Seminārs "Gudri apsaimniekoti  biotopi Kurzemes piekrastes attīstībai", Ziemupe 
 
 
Uz augšu  
 
26.01.2016. Seminārs "Mežu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs", Ādaži 
 
Uz augšu  
 
05.01.2016. Seminārs "Saldūdeņu biotopu vadlīniju izstrādes darba grupas noslēguma seminārs", Rīga 
 
 
Uz augšu 
 
29.10.2015. Seminārs "Dabisko zālāju darba grupas sanāksme", Ķemeri 
 
Uz augšu 
 
05.08.2015. Seminārs "Dabas vērtības osu mežos", Andrupene
 
Uz augšu 
 
13.05.2015. Seminārs "Ūdenstilpju apsaimniekošanas pieredze Latgalē: mērķi un vadlīnijas", Daugavpils 
 
Uz augšu 
 
27.02.2015. Seminārs "Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātes un perspektīva", Rīga
 
Uz augšu 
 
03.02.2015. Seminārs "Apsaimniekošanas un aizsardzības aspekti bezmugurkaulnieku daudzveidības saglabāšanai", Rīga
 
Uz augšu 
 
04.12.2014. Traucējumu loma meža attīstībā 
 
Uz augšu 
 
28.03.2014. Seminārs "Atsegumu un alu aizsardzība un apsaimniekošana: mērķi un vadlīnijas", Sigulda
 
Uz augšu 
 
05.02.2014. Starptautiskā mitrāju diena. Seminārs "Ūdens saskarsme". 

Uz augšu 
 
13.12.2013. Seminārs "Dabisko zālaju apsiamniekošana un aizsardzība: mērķi un vadlīnijas"
 
 Uz augšu 
 
05.12.2013. ES nozīmes purvu biotopu apsaimniekošana: ceļā uz vadlīniju izstrādi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 
Uz augšu  
 
13.11.2013. Seminārs par Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 finansēšanu. 
 
 Uz augšu 
 
24.-26.09.2013. Seminar "Restoration of mire habitats in Boreal Biogeographical Region", Soomaa (Vanaõue), Estonia 
  
Uz augšu  
 
04.09.2013. Konference „The Nordic-Baltic Wetlands Wetlands in a time of climate change – mitigation, re- silence and adaptation”, Ilulissat, Grenlande.
 
Uz augšu  
 
06.09.2013. Meža biotopu ekspertu 2. sanāksme Grundzāles pagasta "Purgaiļos":
 
Uz augšu 
 
19.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. Jelgava. 
 
Uz augšu  
 
17.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju centru. Dviete. 
  
Uz augšu 
  
05.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Kuldīga.
 
Uz augšu  
 
04.04.2013. Seminārs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rēzekne. 
   
Uz augšu   
 
05.02.2013. Seminārs "ŪDENSRŪPE-2013". Latvijas Dabas muzejs. 
 
Uz augšu 
 
31.01.2013 Projekta atklāšanas seminārs. Sigulda. 
  
Uz augšu