LAT | ENG
Piektdiena, 2017.gada 15. decembris
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

Ūdeņi

 Ūdeņu biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde - aktivitātes apraksts
 Sagaidāmie rezultāti
 Kāpēc nepieciešamas ūdeņu biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas?
 Jaunumi un progress
 Ūdeņu biotopu darba grupas galvenais eksperts
 Fotogalerijas
 Prezentācijas
 
Ūdeņu biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde -  aktivitātes apraksts
 
Ūdeņu bagātināšanās ar barības vielām veicina ūdenstilpju aizaugšanu un ūdeņu bezmugurkauliniekiem, zivīm piemērotu nārsta un uzturēšanās vietu izzušanu. Masveida virsūdens augāja attīstība būtiski ietekmē arī ūdenstilpēm piesaistīto putnu ligzdošanas sekmes. Uz ūdensteču funkcionalitāti negatīvu ietekmi atstāj arī nepārdomāta saimnieciskā darbība to krastos un sateces baseinā. Tas rezultējas ar upē sakritušo koku sagāzumu skaita pieaugumu, sedimentācijas procesu un hidromorfoloģisko traucējumu pastiprināšanos. Aktivitātes ietvaros teorijas pārbaudei praksē, tiks veikti atsevišķi apsaimniekošanas pasākumi Salacā, Mūsā un Ventā. Aktivitātes ietvaros labāko risinājumu meklējumos notiks sadarbība ar dažādiem ar ūdenstilpju apsaimniekošanu saistītiem projektiem un iniciatīvām. Apsaimniekotās pilotteritorijas būs labs praktisks paraugs zemes īpašniekiem un demonstrēs, kā veiktos apsaimniekošanas darbus var īstenot arī citviet. Apsaimniekošanas metožu testēšana notiks laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam. Šai laikā tiks arī izvērtēta veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāte.
 
Uz augšu 
 
Sagaidāmie rezultāti

Aktivitātes ietvaros, semināros un tālsaistē konsultējoties ar nozares ekspertiem un izdiskutējot ūdenstilpju apsaimniekotāju pieredzi , tiks izstrādātas uz ūdenstilpēs noritošo procesu izpratni balstītas Vadlīnijas efektīvai dzīvotņu apsaimniekošanai.
1. Izstrādātas ūdenstilpju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju elektroniskā versija latviešu un angļu valodā pieejama projekta NAT-PROGRAMME mājas lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.
2. Inovatīvi atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi īstenoti ES prioritārās nozīmes biotopam (3260).
3. Publicēta ūdenstilpju biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmata un brošūra.
 
 
Uz augšu 

Ūdeņu biotopu darba grupas galvenais eksperts

Ūdeņu biotopu darba grupas galvenais eksperts M.Sc. Andris Urtāns , andris.urtans@daba.gov.lv
 
Jaunumi un progress
 

(27.10.17.) Manuskripta versija  Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Ūdeņi.( 8 Mb)

 
 

Uz augšu