LAT | ENG
Piektdiena, 2017.gada 15. decembris
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

  Drukāt

Meži

 Meža biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde - aktivitātes apraksts
 Sagaidāmie rezultāti
 Kāpēc nepieciešamas mežu biotopu apsiamniekošanas vadlīnijas?
 Jaunumi un progress
 Meža biotopu darba grupas galvenā eksperte
 Fotogalerijas
 Prezentācijas
 
Meža biotopu apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde -  aktivitātes apraksts
 
Šīs projekta aktivitātes ietvaros tiks izstrādātas meža biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas – rokasgrāmata un īsāka formāta brošūra, kas ikvienam interesentam saprotamā un viegli uztveramā formātā sniegs norādes par piemērotākajām un efektīvākajām apsaimniekošanas metodēm dažādiem meža biotopiem, kas atrodas īpaši aizsargājamās Natura 2000 teritorijās. Vadlīniju izstrādē tiks iesaistīti dažādu nozares organizāciju eksperti – Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, nevalstisko un privāto organizāciju pārstāvji, kā arī uzklausīta zemes apsaimniekotāju pieredze. Eksperti strādās darba grupā, kura tiksies regulāros semināros, lai apspriestu un rekomendētu piemērotākās apsaimniekošanas metodes dažādiem meža biotopiem. Vadlīniju pirmais uzmetums tiks pabeigts līdz 2014. gada nogalei/2015. gada sākumam, savukārt rokasgrāmatas gala versija tiks publicēta 2016. gadā.
 
Pēc pirmajām darba grupu sanāksmēm (2013. gadā) vairākās Natura 2000 teritorijās tiks uzsākta dažādu apsaimniekošanas metožu testēšana. Apsaimniekošanas pasākumi tiks veikti ES prioritāriem biotopiem Rāznas nacionālajā parkā - veciem jauktiem platlapju mežiem (9020*) un skujkoku mežiem uz osveida reljefa formām (9060).

Apsaimniekotās teritorijas būs labs praktisks paraugs zemes īpašniekiem un demonstrēs, kā veiktos apsaimniekošanas darbus var īstenot arī citviet. Apsaimniekošanas metožu testēšana notiks laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam. Šai laikā tiks arī izvērtēta veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāte.
 
Uz augšu 
 
Sagaidāmie rezultāti

1. Izstrādātas meža biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas. Vadlīniju elektroniskā versija latviešu, krievu un angļu valodā pieejama projekta NAT-PROGRAMME mājas lapā un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.
2. Inovatīvi atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi īstenoti aptuveni 3 hektāros prioritāri aizsargājamo mežu (2090*) un (9060).
3. Publicēta meža biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmata un brošūra. 
 
Uz augšu 
 
Kāpēc nepieciešamas mežu biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas? 
 
Visi dabiskie un daļēji dabiskie meža biotopi ir reti un prioritāri ES līmenī, un tie nosedz relatīvi mazas teritorijas. Dažkārt labākā apsaimniekošanas pieeja ir neiejaukšanās dabiskajos procesos, tomēr ir arī situācijas, kad nepieciešami dažādi apsaimniekošanas pasākumi, lai novērstu cilvēku radīto ietekmi. Vadlīnijas palīdzēs izvēlēties piemērotākās apsaimniekošanas metodes meža biotopiem, ņemot vērā pieejamos resursus un prioritārās sugu un biotopu vajadzības. Testa teritorijās veiktie apsaimniekošanas darbi kalpos kā labs praktisks piemērs zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem. 
 
Uz augšu 

Meža biotopu darba grupas galvenā eksperte

Dr. biol. Sandra Ikauniece, sandra.ikauniece@daba.gov.lv
 
Jaunumi un progress
 
 

 

 

 

 
Uz augšu